#12 blog 2019

Aparati in naprave za delo in zabavo: ravnanje z energijo

V Sloveniji obstaja velik potencial za prihranek energije in zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida v ozračje pri uporabi električnih aparatov in naprav za delo in zabavo.

Rezultati Raziskave REUS 2019 kažejo, da slovenska gospodinjstva niso učinkovita pri uporabi električnih aparatov in naprav za delo in zabavo. V povprečju manj kot polovica gospodinjstev izklaplja električne naprave iz stanja pripravljenosti. Delež energetsko učinkovitih gospodinjstev je največji na Gorenjskem in najmanjši v Jugovzhodni Sloveniji.

Ključne ugotovitve analize v infografikah

Rezultati kažejo, da manj kot polovica gospodinjstev (45%) izklaplja svoje električne aparate in naprave iz stanja pripravljenosti, ko jih ne uporablja, dobra četrtina (26%) to dela občasno, dobra četrtina pa tega ne dela (28%).

Stanje pripravljenosti / Raziskava REUS

Manj kot polovica (44%) anketiranih gospodinjstev električne aparate in naprave po navadi izklopi, ko jih ne uporablja, dobra četrtina (26%) to počne občasno, dobra četrtina (29%) pa ima pogosto vklopljene aparate in naprave, tudi ko jih ne gleda ali uporablja.

Stanje pripravljenosti / Pozitivna energija

Uporabna statistika

Ana Varčun - Aparati in naprave za delo in zabavo: ravnanje z energijo / Razsikava REUSEnergetsko neučinkovita gospodinjstva, ki puščajo v stanju pripravljenosti samo eno napravo, v enem letu porave približno 28,5 GWh električne energije in povečajo izpuste CO2 v ozračje za približno 14.000 ton!

Rezultat analize

Izsledki raziskave REUS kažejo, da več kot polovica slovenskih gospodinjstev pri uporabi električnih aparatov in naprav za delo in zabavo z energijo ne ravna učinkovito. Povečanje deleža gospodinjstev, ki električne naprave izklapljajo, ko jih ne uporabljajo, bi znatno zmanjšalo nepotrebno porabo električne energije in izpuste ogljikovega dioksida v ozračje.

Rajko Dolinšek

Glavni sofinancer
Raziskave REUS

Partnerji
Raziskave REUS