#03 blog 2017

Ozaveščenost gospodinjstev o učinkoviti rabi energije

Energetska učinkovitost počasi a vztrajno prodira v naše glave in domove. Med energetsko ozaveščene je REUS 2017 uvrstil tri četrtine slovenskih gospodinjstev.

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije REUS 2017 je dobre tri četrtine (77%) slovenskih gospodinjstev uvrstila med ozaveščene glede učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Energetsko neozaveščenih gospodinjstev pa je slaba četrtina (23%).

V kolikšni meri smo Slovenci energijsko učinkoviti smo ugotovili tako, da smo primerjali  deklariran odnos gospodinjstev do okolja in njihovo dejansko ravnanje. Glede na rezultate smo jih razvrstili v tri skupine: aktivne (38%), skeptike (39%) in pasivne (23%).

Skupino aktivnih in skeptičnih gospodinjstev smo uvrstili med energijsko ozaveščene, saj so tudi skeptiki dokaj učinkoviti pri rabi energije, a pasivna gospodinjstva smo uvrstili med energijsko neozaveščene.

Ozaveščenost gospodinjstev o učinkoviti rabi energije / Razsikava REUS 2017

Rajko Dolinšek / Raziskava REUSRajko Dolinšek

Preberite celotno analizo
povzeto po Raziskavi REUS