#10 blog 2019

Predstavitev rezultatov raziskave REUS GOS 2019

6.11.2019 na GZS v Ljubljani je bilo predstavljenih nekaj ključnih izsledkov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS GOS 2019. Predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za okolje in prostor, Eko sklada in Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, ki so sodelovali v raziskavi so predstavili izsledke aktualnih vključenih vprašanj. Soorganizator predstavitve je bila Energetska zbornica Slovenije.

Predstavitev raziskave REUS 2019 / Raziskava REUSRajko Dolinšek / direktor Informa Echo in vodja projekta REUS

Razprava na panelu v kateri so sodelovali predstavniki resornih ministrstev MZI in MOP, Eko sklada, Borzena in SODO je potrdila, da učinkovita raba energije postaja pomembna točka medresorskega sodelovanja in konstruktivnega usklajevanja države, gospodarstva in državljanov, ker nam energija omogoča osnovne življenjske pogoje. Udeleženi so bili enotni, da ima Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije – REUS pomembno vlogo pri usklajevanju in ozaveščanju.

mag. Hinko Šolinc direktor Direktorata za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo / Raziskava REUS

mag. Hinko Šolinc – direktor Direktorata za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo / Foto: Branko Baćović

dr. Martin Batič Ministrstvo za okolje in prostor / Rziskava REUS

dr. Martin Batič – Ministrstvo za okolje in prostor / Foto: Branko Baćović

Jernej Stritih, Barbara Simonič, Eva Činkole Kristan, Rajko Dolinšek, Mojca Vendramin, Hinko Šolinc, Stanislav Vojsk / Raziskava REUS

Jernej Stritih – Stritih d.o.o.; Barbara Simonič– Oddelek za podnebne spremembe, MOP; Eva Činkole Kristan – Vodja dejavnosti informiranja in ozaveščanja ter odnosov z javnostmi, Borzen; Rajko Dolinšek – direktor Informa Echo, vodja projekta REUS; Mojca Vendramin – direktorica, Eko Sklad; Hinko Šolinc – direktor Direktorata za energijo, MZI; Stanislav Vojsk – koordinator in nosilec izdelave razvojnih načrtov distribucijskega sistema električne energije, SODO / Foto: Branko Baćović

Neodvisno raziskavo REUS, katere glavni sofinancer je Borzen, že deset let izvaja in razvija agencija Informa Echo v sodelovanju s partnerji CEU IJS, GI ZRMK in SURS. V tem letu se je ekipi pridružila tudi raziskovalna agencija IPSOS.

Direktor družbe Informa Echo, Rajko Dolinšek, ki vodi projekt REUS je pojasnil, da se je raziskava REUS razvila v komunikacijsko in povezovalno platformo Informa Echo, ki je namenjena spodbujanju učinkovitega ravnanja in obnovljivih virov energije. Platforma ob raziskavi REUS vključuje brezplačno aplikacijo www.porabimanj.si za preverjanje prihrankov in spletno stran www.porabimanj.info, ki na domiseln način ozavešča porabnike energije. Najavil je pripravo kazalcev ravnanja z energijo.

Predstavitev rezultatov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije - REUS 2019 / Raziskava REUS

Dolinšek je predstavil nekaj ključnih izsledkov raziskave REUS 2019 in trendov v obliki infografik in izpostavil naslednje ugotovitve:

  • O učinkoviti rabi energije razmišlja 82 odstotkov gospodinjstev, kar je devet odstotnih točk manj kot pred dvema letoma. Podatke o učinkoviti rabi energije še vedno najpogosteje iščejo na spletu (93 odstotkov), drugi najpogostejši vir so dobavitelji opreme, tretji pa svetovalne pisarne ENSVET Eko sklada.
  • Glavni vir energije za ogrevanje ostajajo drva, ki jih uporablja 32 odstotkov v raziskavi sodelujočih gospodinjstev oz. devet odstotnih točk več kot predlani. Na drugem mestu je kurilno olje (20 odstotkov oz. ena odstotna točka več kot predlani), na tretjem pa zemeljski plin (12 odstotkov oz. tri odstotne točke več kot predlani).
  • Glavni način ogrevanja v Sloveniji ostaja centralno ogrevanje. Uporablja ga 51 odstotkov v raziskavi sodelujočih gospodinjstev, kar je toliko kot predlani. Na drugem mestu je etažno centralno ogrevanje (17 odstotkov oz. toliko kot predlani), tretje mesto pa si delita lokalno ogrevanje in centralno daljinsko ogrevanje.
  • Delitev stroškov ogrevanja v večstanovanjskih stavbah v 57 odstotkov primerov poteka po dejanski porabi, kar je tri odstotne točke manj kot predlani. Po uporabni površini se stroški delijo v 30 odstotkov primerov, kar je dve odstotni točki več kot predlani.
  • V primerjavi z letom 2017 se je letos za dve odstotni točki povečal delež gospodinjstev, ki dnevno notranjo temperaturo v kurilni sezoni vzdržujejo pri 21 do 22 stopinjah Celzija – takšnih je 51 odstotkov gospodinjstev. Delež tistih, ki temperaturo vzdržujejo pri več kot 24 stopinjah Celzija, je porasel za štiri odstotne točke na pet odstotkov.
  • Delež gospodinjstev s klimatsko napravo se je v dveh letih povečal za dve odstotni točki na 34 odstotkov.
  • Spreminja se tudi trend na področju osebne mobilnosti. Upadel je delež gospodinjstev z dvema oz. tremi avtomobili (za pet odstotnih točk na 32 odstotkov oz. za eno odstotno točko na devet odstotkov), porasel pa delež tistih brez avtomobila. Slednjih je po letošnji raziskavi devet odstotkov, kar je pet odstotnih točk več kot predlani. O nakupu električnega avtomobila razmišlja 10 odstotkov vprašanih, kar je pet odstotnih točk manj kot predlani.

Dolinšek je najavil, da bodo analize posameznih področij rabe energije objavljali periodično na www.reus.si/blog/ v naslednjih dveh letih.

Glavni sofinancer
Raziskave REUS

Partnerji
Raziskave REUS