2021

#02 / Predstavitev rezultatov Raziskave REUS JSS 2020

Drugi val Raziskave REUS JSS 2020 za javni in storitveni sektor je izveden po 7 letih. Sodelovalo je 430 javnih ustanov in podjetij.
Raziskava REUS JSS / Ilustracija: Branko BaćovićInforma Echo

#01 / Raziskava REUS JSS 2020 je zaključena

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije – REUS JSS 2020 za javni in storitveni sektor omogoča spremljanje vplivov tehnološkega razvoja, učinkov energetske regulative in usklajenosti s smernicami EU.