Blog

Raziskava REUS JSS / Ilustracija: Branko BaćovićInforma Echo

#01 / Raziskava REUS JSS 2020 je zaključena

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije – REUS JSS 2020 za javni in storitveni sektor omogoča spremljanje vplivov tehnološkega razvoja, učinkov energetske regulative in usklajenosti s smernicami EU.
72 % meni, da sta prihranek in okolje enako pomembna / Raziskava REUS / Ilustracija: Branko BaćovićInforma Echo

#12 / Deklarativno smo energetsko učinkoviti, v praksi pa še ne

Deklarativni odnos do učinkovite rabe energije v slovenskih gospodinjstvih sicer pozitivno spreminja, vendar v vsakodnevnem ravnanju z energijo še vedno obstaja velik potencial za dejansko zmanjšanje njene porabe.