Kazalci okolja

Kazalci okolja Agencije za okolje Republike Slovenije so na dogovorjen način izbrani in predstavljeni podatki. Namenjeni so ozaveščanju javnosti in podpori odločanju.

S kazalci, s katerimi spremljamo ozaveščenost javnosti o rabi energije, energetski učinkovitosti in podnebnih spremembah želimo vplivati na pomen znanja o podnebnih spremembah in na večjo pripravljenost podpori podnebju in okolju prijaznim politikam.

72 % meni, da sta prihranek in okolje enako pomembna / Raziskava REUS / Ilustracija: Branko BaćovićInforma Echo

#12 / Deklarativno smo energetsko učinkoviti, v praksi pa še ne

Deklarativni odnos do učinkovite rabe energije v slovenskih gospodinjstvih sicer pozitivno spreminja, vendar v vsakodnevnem ravnanju z energijo še vedno obstaja velik potencial za dejansko zmanjšanje njene porabe. 
Poraba goriva v prometu v Sloveniji / Raziskava REUS / Ilustracija_ Branko BaćovićInforma Echo

#11 / Avtomobili na električni in hibridni pogon

Rezultati raziskave REUS GOS 2019 kažejo, da se je v desetih letih povečal delež gospodinjstev, ki načrtujejo nakup vozila na električni ali hibridni pogon.
Poraba goriva v prometu v Sloveniji / Raziskava REUS / Ilustracija: Branko BaćovićInforma Echo

#10 / Poraba goriva v prometu v Sloveniji

Delež osebnih avtomobilov na fosilna goriva se v desetih letih ni bistveno spremenil. Od tistih gospodinjstev, ki razmišljajo o nakupu novega avtomobila na alternativni pogon, se na koncu velika večina še vedno odloči za dizel ali bencin.
Kako Slovenci izbiramo način prevoza / Raziskava REUS / Ilustracija: Branko BaćovićInforma Echo

#09 / Izbira prevoza pri Slovencih

Zaradi načina poseljenosti Slovenije je za večino gospodinjstev osebni avtomobil najpogostejša izbira prevoza ne glede na cilj poti in razdaljo do cilja.
Podnebne spremembe / Raziskava REUSInforma Echo

#07 / Podnebne spremembe so nam vedno manj pomembne

Upadanje deleža gospodinjstev, ki se zavedajo da k podnebnim spremembam največ prispeva človeška dejavnost, je zelo zaskrbljujoč.
Kaj gospodinjstva mislijo o svoji porabi energije / Raziskava REUSInforma Echo

#04 / Kaj gospodinjstva menijo o svoji porabi energije

Kazalec okolja »Odnos javnosti do porabe energije v slovenskih gospodinjstvih« prikazuje pozitiven trend v oceni porabe energije v gospodinjstvih.