PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKAVE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI SLOVENIJE – REUS 2019

Ob standardnem delu raziskave je Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2019 prvič zajela tudi aktualne teme s področja rabe energije, ki so jih v obliki dodatnih vprašanj vključili MZI, MOP, Agencija za energijo, Eko sklad, GURS in SODO.

Vodilni partner raziskave REUS, Informa Echo, v tem vidi odlično priložnost za medresorsko sodelovanje pri oblikovanju skupnega načrta za prilagajanje energetskega sistema obvladovanju podnebnih sprememb, ki ga od držav članic zahteva EU.

Soorganizator dogodka je Energetska zbornica Slovenije.

Ljubljana, 6. November 2019 10:00 – 12:00

Gospodarska zbornica Slovenije (GSZ)
Dimičeva 13 / www.gzs.si 

Dvorana C

0Days0Hours0Minutes