#09 blog 2019

Odstotek neozaveščenih gospodinjstev ostaja nespremenjen

Raziskava REUS 2019 je pokazala, da je razmerje med ozaveščenimi in neozaveščenimi gospodinjstvi enako kot pred dvema letoma. Med ozaveščenimi gospodinjstvi pa smo zabeležili znatno povečanje aktivnih gospodinjstev na račun skeptičnih gospodinjstev.

V kolikšni meri so slovenska gospodinjstva energetsko učinkovita, smo ugotovili tako, da smo primerjali deklariran odnos 1002 anketiranih gospodinjstev do okolja in njihovo dejansko ravnanje. Glede na rezultate smo jih razvrstili v tri skupine: aktivna, skeptična in pasivna gospodinjstva.

Skupino aktivnih in skeptičnih gospodinjstev smo uvrstili med energetsko ozaveščene, saj so tudi skeptiki pri rabi energije dokaj učinkoviti, medtem ko smo pasivna gospodinjstva med energetsko neozaveščene.

Ključne ugotovitve analize v infografikah

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2019 je pokazala, da se:

  • več kot polovica (55 %) slovenskih gospodinjstev uvršča v skupino aktivnih gospodinjstev,
  • slaba četrtina (22 %) uvršča v skupino skeptičnih gospodinjstev,
  • slaba četrtina (23 %) pa v skupino pasivnih gospodinjstev.

To pomeni, da lahko dobre tri četrtine (77 %) slovenskih gospodinjstev uvrstimo med ozaveščene glede učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, medtem ko slaba četrtina gospodinjstev (23 %) ostaja neozaveščenih.

Ozaveščenost gospodinjstev o učinkoviti rabi energije / Razsikava REUS 2017

V skupini ozaveščenih se je glede na predhodna merjenja občutno povečal delež aktivnih gospodinjstev (2019: 55 %, 2015: 39 %) in se je delež skeptičnih gospodinjstev zmanjšal (2019: 22 %, 2015: 35 %). Delež pasivnih gospodinjstev je v preteklih štirih letih ostal na podobni ravni (2019: 23 %, 2015: 26 %).

Ozaveščenost gospodinjstev o učinkoviti rabi energije / Razsikava REUS 2017

Rezultat analize

Glede na visok delež ozaveščenih gospodinjstev lahko zaključimo, da smo Slovenci dokaj učinkoviti pri ravnanju z energijo. Zaskrbljujoče je predvsem, da se segment neozaveščenih gospodinjstev v zadnjih štirih letih ni bistveno spremenil.

Rajko Dolinšek

Glavni sofinancer
Raziskave REUS

Partnerji
Raziskave REUS