RAZISKAVA REUS OMOGOČA SPREJEMANJE PREUDARNIH ODLOČITEV NA PODLAGI ZANESLJIVIH PODATKOV

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije – REUS je edina neodvisna kontinuirana raziskava v Sloveniji, ki omogoča pridobivanje statistično relevantnih podatkov s področja rabe energije. Raziskavo REUS razvijata podjetje Informa Echo in interdisciplinarni tim najboljših strokovnjakov.

Logo: Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS

Glavni sofinancer raziskave REUS 2019 je Borzen / Trajnostna energija