RAZISKAVA REUS

je prva in edina kontinuirana raziskava v Sloveniji, ki omogoča pridobivanje uporabnih informacij s področja rabe energije.

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS / Ilustracija: Branko Baćović

NAMEN RAZISKAVE

1
2
3
Model sinergijskega povezovanja
1

PORABNIKI

– Gospodinjstva
– Storitveni
sektor
– Javni sektor

2

PONUDNIKI

– Storitveni sektor

3

DRŽAVNA UPRAVA

– Javni sektor

Povečanje energetske učinkovitosti je možno le z usklajevanjem potreb in interesov ključnih deležnikov.

820.541

GOSPODINJSTEV V SLOVENIJI
(SURS 2015)

191.863

PODJETIJ V SLOVENIJI
(SURS 2015)

56.000

STAVB V JAVNEM IN STORITVENEM SEKTORJU
(CEU IJS 2017)

Raziskava REUS spremlja potrebe in interese porabnikov energije od 2009.

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS / Gospodinjstva

Gospodinjstva

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS / Podjetja

Storitveni sektor – podjetja

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS / Javni sektor

Javni sektor

KAJ JE SPODBUDILO RAZISKAVO

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS / Dejstva

Vsi smo porabniki energije in brez energije ne znamo živeti.

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS / Dejstva

Stroški energije so na 2. mestu v budžetu povprečnega gospodinjstva.

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS / Dejstva

Proizvodnja in poraba energije povzročata korenite spremembe okolja.

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS / Dejstva

V kolikor nimamo zanesljivih podatkov lahko le ugibamo v kolikšni meri smo učinkoviti.

RAZISKAVA OMOGOČA VPOGLED

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS / Gospodinjstva

v gospodinjstva

2019 / 2017 / 2015 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS / Javni in storitveni sektor

v javni
in storitveni sektor (JSS)

2013

TEMATSKA PODROČJA

  1. Ravnanje z energijo vključuje segmentacijo glede na rabo energije in odnos do okolja.
  2. Stanje stavb, gretje in hlajenje.
  3. Električne naprave.
  4. Mobilnost.

4 tematska področja pa se delijo na 17 podpodročij rabe energije.

METODOLOGIJA

  • Kombinacija osebnega anketiranja na domu in spletnega anektiranja.
  • Raziskava REUS je razvita po sinergijskem modelu povezovanja.
1.000

GOSPODINJSTEV
(vzorec)

750

DELOV STAVB
JAVNEGA IN STORITVENEGA SEKTORJA (JSS)
(vzorec)

PAKETI,

ki smo jih razvili v skladu s potrebami, interesi in cilji naročnikov.

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS / Standardni paket

1.
STANDARDNI ENERGETSKI PAKET

vsebuje celovit posnetek stanja prikazan v grafih in spremljanje trendov glede na predhodno merjenje.

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS / Individualni paket

2.
INDIVIDUALNI PAKET

omogoča vključevanje vprašanj naročnikov v vprašalnik raziskave REUS

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS / Paket, Trendi

3.
TRENDI RABE ENERGIJE

na področjih, kjer je poraba energije najintenzivnejša so prikazani grafično in opisno.

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS / Paket, Strokovna interpretacija

4.
STROKOVNA INTERPRETACIJA

12 resnic o rabi energije je povzetek in pojasnitev ključnih rezultatov na področjih, kjer je poraba najintenzivnejša.

Prof. REUS / PREVERITE KATERI PAKET VAM OMOGOČA POTREBNE PODATKE

PREVERITE KATERI PAKET VAM OMOGOČA POTREBNE PODATKE

ALI STE VEDELI?

34 %

ENERGIJE BI PRIHRANILI
z obnovo energetsko
neučinkovitih stavb v gospodinjstvih

9 %

GOSPODINJSTEV PREMIŠLJUJE
o nakupu električnega avtomobila

45 %

STAVB V JAVNEM IN STORITVENEM SEKTORJU (JSS) JE BREZ UČINKOVITE IZOLACIJE

73 %

STAVB V JAVNEM IN STORITVENEM SEKTORJU (JSS) JE BREZ UČINKOVITEGA OGREVANJA

ZAUPAJO NAM

Raziskava REUS - Partnerji / Stroka

Povezali smo najboljše strokovnjake iz različnih področij v interdisciplinarni konzorcij.

Raziskava REUS - Javna uprava

Zaupajo nam ključni predstavniki javne uprave.

Raziskava REUS - Podjetja

Vodilni ponudniki energije, storitev in opreme uporabljajo Raziskavo REUS.

Razskava REUS - Dogodki

Okrogle mize na temo učinkovite rabe in obnovljivih virih energije.

Raziskava REUS - Mediji

Zasledili smo 575 objav v katerih se omenja raziskava REUS.

Raziskava REUS - Priznanja

Ponosni smo na nagrade in priznanja v Sloveniji in EU.

574

OBJAV V MEDIJIH
2009-2017⇒315 / 2017⇒198 / 2019⇒62

24

PODJETIJ IN USTANOV
JE SODELOVALO V RAZISKAVAH

REUS JE VAŠA PRILOŽNOST

da razvijate projekte na preverjenih podatkih

PREVERITE VAŠO CILJNO SKUPINO?

– O ČEM RAZMIŠLJA?
– KAJ NAČRTUJE?
– KAM NAMERAVA INVESTIRATI?

Prisluhnili vam bomo in vam pomagali pri iskanju rešitev.

NE SPREGLEJTE REZULTATOV REUS 2017. PRIJAVITE SE NA NOVICE.