#03 blog 2018

Izolacija stanovanjskih stavb v Sloveniji se postopoma izboljšuje

Primerna izolacija stanovanjskih stavb je ključni dejavnik pri zmanjšanju porabe energije za gretje in s tem povezanih stroškov. Raziskava REUS 2017 kaže, da se izolacija stanovanjskih stavb v Sloveniji postopoma izboljšuje.

V primeru slabe izolacije sten, podstrešja ali strehe nam tudi učinkovit sistem gretja ne bo omogočil načrtovanih prihrankov.

Rezultati Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2017 kažejo kako je 1015 anketiranih slovenskih gospodinjstev pristopilo energetski obnovi stanovanjskih stavb. Med večjimi posegi na stavbah prevladuje menjava strehe (57 %), kateri sledijo menjava oken (61 %), izolacija podstrešja (46 %) in izolacija fasade (37 %).

Izolacija stanovanjskih stavb v Sloveniji se postopoma izboljšuje / Porabimanj INFO

Rajko Dolinšek / Raziskava REUSRajko Dolinšek

Preberite celotno analizo
povzeto po Raziskavi REUS