Izziv učinkovitega In okolju prijaznega ravnanja z energijo

Izziv učinkovitega In okolju prijaznega ravnanja z energijo

03.02.2024 • Rajko Dolinšek

Vabilo na dogodek: Izziv učinkovitega in okolju prijaznega ravnanja z energijo

Dogodek je namenjen interdisciplinarni izmenjavi znanja in izkušenj na področju ravnanja in vedenja z energijo in človeškem dejavniku, ki igra ključno vlogo pri spodbujanju in povečanju učinkovitosti ukrepov učinkovite rabe energije.

Dogodek bo v sredo, 7. februarja 2024 

v veliki sejni sobi Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana. 

Vljudno vabljeni! 

Na dogodek se lahko prijavite tukaj.

Rok za prijave je 6.2. do 20. ure.

Program 

11:00 Uvodni nagovor: 

DS Tina Seršen, državna sekretarka, MOPE 

11:10 Predstavitev rezultatov naročniškega modula Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije (REUS GOS 2023) 

 • Pomen naročniškega modula raziskave REUS, Rajko Dolinšek, Informa Echo 
 • Pomen kazalcev vedenja in ravnanja pri doseganju okoljskih in podnebnih ciljev, Agencija za okolje RS (ARSO), Nataša Kovač 
 • Poznavanje in mnenja o svetovalni mreži ENSVET s strani uporabnikov, Eko sklad / Svetovalna mreža ENSVET, Tjaša Bandelj, svetnica za trajnostno mobilnost, promocijo in informiranje 
 • Razumevanje in pripravljenost gospodinjstev na aktivni odjem el. energije. Zainteresiranost za lastno proizvodnjo el. energije in uporabo el. avtomobila, ELES, Vladimir Mauko, izvedenec za načrtovanje in analize investicij

Diskusija 

12:20 Predstavitev trendov in posodobljenih kazalcev vedenja in ravnanja z energijo: 

Rajko Dolinšek, Informa Echo 

 • Odnos javnosti do porabe energije v gospodinjstvih 
 • Ozaveščenost javnosti o energetski učinkovitosti 
 • Ozaveščenost javnosti o vplivih podnebnih sprememb 
 • Odnos javnosti do okolju prijaznega prometa 
 • Odnos javnosti do baterijskih el. vozil in plug-in hibridnih vozil 
 • Odnos javnosti do porabe goriv v prometu 

Diskusija 

13:00 Predstavitev vzorčnega kombiniranega kazalca naklonjenosti uporabi fotovoltaike: 

Rajko Dolinšek, Informa Echo in Lenka Hrastar, IPSOS 

 • Kratka predstavitev Ekosistema učinkovitega ravnanja z energijo (EURE) 
 • Človeški dejavnik kot ključni vidik načrtovanja in spremljanja učinkov ukrepov v NEPN in drugih strateških dokumentih 
 • Kombiniran kazalec naklonjenosti uporabi fotovoltaike 

Diskusija 

13:30 Zaključek