Učinkovito in okolju prijazno ravnanje z energijo je izziv stoletja / Raziskava REUS
Učinkovito in okolju prijazno ravnanje z energijo je izziv stoletja / Raziskava REUS

11.02.2024

Učinkovito in okolju prijazno ravnanje z energijo je izziv stoletja

Na Agenciji za okolje je 7. februarja 2024 potekala interdisciplinarna predstavitev Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije 2023 (REUS) v gospodinjstvih in kazalcev vedenja in ravnanja z energijo.

Raziskava REUS nudi statistične podatke, ki državni upravi omogočajo spremljanje vedenja in ravnanja z energijo in s tem povezane učinke ukrepov za doseganje okoljskih, podnebnih in energetskih ciljev. Kazalci okolja, ki temeljijo na podatkih raziskave REUS, predstavljajo podlago za ozaveščanje, informiranje in opolnomočenje državljanov kot dobrih gospodarjev z energijo v svojih domovih, na delavnih mestih in v javnih ustanovah.

Mag. Tina Seršen, državna sekretarka za energijo, MOPE / Rajko Dolinšek, Informa Echo

Kazalci vedenja in ravnanja z energijo – ARSO

Za hitrejše in dosledno pregledovanje podatkov so na Agenciji za okolje vzpostavljeni kazalci vedenja in ravnanja z energijo. Na dogodku so predstavili šest kazalcev iz naslednjih področij:

  • Ozaveščenost prebivalstva o energetski učinkovitosti in odnos do porabe energije
  • Ozaveščenost prebivalstva o vplivih podnebnih sprememb
  • Odnos prebivalstva do okolju prijaznega prometa
  • Odnos prebivalstva do porabe goriv in do vozil na alternativni pogon

Nataša Kovač, ARSO

Rajko Dolinšek, Informa Echo

Pomoč pri odločanju – Svetovalna mreža ENSVET

Z ozaveščanjem državljanov si želi Eko sklad doseči več vlaganj v učinkovito rabo energije. V ta namen so ustanovili mrežo ENSVET, katere prepoznavnost se je v zadnjih šestih letih povečala za deset odstotkov. Kot kažejo rezultati raziskave REUS GOS 2023, energetski svetovalci mreže ENSVET podelijo največ nasvetov prek telefona in osebnega obiska v pisarni. Državljani največ informacij v zvezi z mrežo ENSVET, dobijo iz tiskanih medijev in TV. Pomemben podatek za Eko sklad je, da skoraj 60 odstotni delež anketiranih zanima in želijo izvedeti več o sami mreži ENSVET. Eko sklad torej čaka še veliko izzivov pri dvigu same prepoznavnosti mreže ENSVET.

Tjaša Bandelj, Eko sklad

Samooskrba z električno energijo – ELES

Izsledki vprašanj, ki jih je v raziskavo REUS vključil ELES so pokazali, da več kot polovica anketiranih ne razmišlja o lastni elektrarni, bi se pa vključili v energetsko skupnost. Predvsem tisti v večstanovanjskih stavbah, kjer so možnosti za izgradnjo lastne elektrarne omejene. Delež gospodinjstev, ki že imajo elektrarno, se je v enem letu podvojil. Dobra polovica od tistih, ki načrtujejo ogrevanje z elektriko bo izbralo toplotno črpalko. Slaba tretjina pa razmišlja o nakupu električnega avta v treh do petih letih.

Rajko Dolinšek, Informa Echo

Ekosistem učinkovitega ravnanja z energijo – Informa Echo

Poleg REUS 2023 in kazalcev okolja, je bil predstavljen tudi razvojni projekt Ekosistem učinkovitega ravnanja z energijo (EURE), namenjen usklajevanju prizadevanj EU, države in državljanov, ki predstavljajo bazo za uresničevanje okoljskih, podnebnih in energetskih ciljev. Na izsledkih raziskave REUS Ekosistem EURE razvija agencija Informa Echo v sodelovanju s partnerji.

Rajko Dolinšek, Informa Echo

Lenka Hrastar, Ipsos / Rajko Dolinšek, Informa Echo

Dogodek, ki je bil namenjen deležnikom iz državne uprave, strokovni javnosti in medijem, je izpostavil, kako osebne navade in vrednote, kot sta zmanjševanje porabe energije in izbira obnovljivih virov, vodijo k trajnostnemu vedenju in prispevajo k doseganju podnebno-energetskih ciljev.

Rajko Dolinšek, Informa Echo

Glavni sofinancer raziskave

Partnerji raziskave