#07 blog 2020 / Kazalec okolja ARSO

Podnebne spremembe so nam vedno manj pomembne

Delež gospodinjstev, ki menijo, da je problem podnebnih sprememb zelo resen in da k podnebnim spremembam največ prispeva človeška dejavnost, je v zadnjih 10 letih upadel.

Ljudje smo tako naravnani, da ne posvečamo večje pozornosti tistemu kar ne vidimo sami in ne občutimo na lastni koži. Vsakdanji dogodki in obremenitve nam pritegnejo pozornost pri tem pa pogosto zapostavljamo kar nam je zares pomembno in to obravnavamo kot samo po sebi umevno. Takšno naravnanost odraža odnos Slovencev do podnebnih sprememb, ki smo ga izmerili z Raziskavo energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2019.

Ključne ugotovitve analize v infografikah

Leta 2019 je tri četrtine (77%) gospodinjstev ocenilo problem podnebnih sprememb kot zelo resnega.

77% gospodinjstev meni, da so podnebne spremembe resen problem / Razsikava REUS

Da je problem podnebnih sprememb zelo resen »na splošno«, menijo približno štiri petine gospodinjstev (79 %). Da je problem zelo resen »za Slovenijo« menita dobri dve tretjini (69 %) vseh gospodinjstev. Le dobra polovica gospodinjstev (56 %) pa meni, da je problem zelo resen »za njihovo gospodinjstvo v vsakdanjem življenju.«

Procent gospodinjstev, ki menijo, da so podnebne spremembe resen problem / Razsikava REUS

Rezultat analize

Podnebne spremembe so v Sloveniji zelo resen problem, zato moramo ukrepati takoj, četudi jih ne občutimo neposredno v svojem okolju. Upadanje deleža gospodinjstev, ki se tega zavedajo in da k podnebnim spremembam največ prispeva človeška dejavnost, je zelo zaskrbljujoč.

Rajko Dolinšek / Raziskava REUSRajko Dolinšek

Preberite celotno analizo
povzeto po Raziskavi REUS

Preverite kazalec okolja
Agencije RS za okolje (ARSO)