Blog #13/2020

Podnebne spremembe so nam vedno manj pomembne

Delež gospodinjstev, ki menijo, da je problem podnebnih sprememb zelo resen in da k podnebnim spremembam največ prispeva človeška dejavnost, je v zadnjih 10 letih upadel.

Podnebne spremembe / Raziskava REUS