#08 blog 2020

Praznujmo svetovni dan okolja

5. junij je svetovni dan okolja in čas, ko se spomnimo, da je narava tista, ki omogoča človeško življenje. Da lahko poskrbimo zase, moramo najprej poskrbeti za naravo.

Čas za naravo

Hrana, ki jo jemo, zrak, ki ga dihamo, in voda, ki jo pijemo, prihajajo iz narave.

Človeški ukrepi, kot so krčenje gozdov, posegi v življenjski prostor prostoživečih živali, urbanizacija in industrializacija, onesnažujejo okolje, uničujejo biotsko raznovrstnost in rušijo občutljivo naravno ravnovesje.

Po nekaterih ocenah se približno 75 % vseh novih nalezljivih bolezni prenaša z živali na človeka. Pojav COVID-19 je poudaril dejstvo, da z obremenjevanjem okolja in uničevanjem biotske raznovrstnosti uničujemo tudi sistem, ki podpira življenje ljudi.

Gospodarska kriza, ki jo je povzročil novi koronavirus, kaže, da je naša družba enako občutljiva na vplive narave. Varovanje okolja posledično pomeni tudi varovanje naše družbe in našega gospodarstva.

Rajko Dolinšek / Raziskava REUSRajko Dolinšek