Blog #15/2020

Izbira prevoza pri Slovencih

Zaradi načina poseljenosti Slovenije in potreb po mobilnosti je sprememba prometa v okolju prijaznejši smeri ključni izziv za državno upravo in za vse nas, ki z vsakodnevnimi prevozi prispevamo k obremenjevanju okolja.

Kako Slovenci izbiramo način prevoza / Raziskava REUS / Ilustracija: Branko Baćović