#10 blog 2020 / Kazalec okolja ARSO

Poraba goriva v prometu v Sloveniji

Delež osebnih avtomobilov na fosilna goriva se v desetih letih ni bistveno spremenil. Od tistih gospodinjstev, ki razmišljajo o nakupu novega avtomobila na alternativni pogon, se na koncu velika večina še vedno odloči za dizel ali bencin.

Ustrezna mobilnost je danes pravzaprav (pred)pogoj za sodoben način življenja in osnovna potreba vseh nas. Vendar poraba goriv v prometu z izpusti, ki jih povzroča raba fosilnih goriv, prispeva velik delež k onesnaževanju okolja in podnebnim spremembam. Svoj delež k onesnaževanju prispevajo skoraj vsa gospodinjstva z uporabo osebnih avtomobilov, saj je avtomobil za večino slovenskih gospodinjstev še vedno osnovno prevozno sredstvo.

Ključne ugotovitve analize v infografikah

Po izsledkih javnomnenjske Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2019 velika večina registriranih osebnih avtomobilov uporablja konvencionalna pogonska goriva, kot so motorni bencin in dizelsko gorivo (95%). Samo mali delež slovenskih gospodinjstev uporablja osebne avtomobile na alternativni pogon (3%).

Delež avtomobilov na konvncionalni in alternativni pogon / Raziskava REUS 2019

Leta 2019 sta dobri dve tretjini (69 %) teh gospodinjstev odgovorili, da načrtujejo nakup avtomobila na konvencionalni pogon, slaba petina gospodinjstev (19 %) pa je odgovorila, da načrtuje nakup avtomobila na alternativni pogon (elektrika, hibrid, CNG, LPG in vodnik).

Delež načrtovanih avtov na alternativni pogon / Raziskava REUS 2019

Rezultat analize

Velika večina avtomobilov, ki jih gospodinjstva uporabljajo, je na konvencionalni pogon. V zadnjih 10 let se je sicer rahlo povečal delež avtomobilov na alternativni pogon, vendar to še vedno ne igra pomembne vloge pri dejanskemu zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida v ozračje.


Rajko Dolinšek

Preverite kazalec okolja
Agencije RS za okolje (ARSO)