#11 blog 2020 / Kazalec okolja ARSO

Skromni premiki v deležu osebnih avtomobilov na električni in hibridni pogon

Rezultati raziskave REUS GOS 2019 kažejo, da se je v desetih letih povečal delež gospodinjstev, ki načrtujejo nakup vozila na električni ali hibridni pogon.

Ugotovitve javnega mnenja o sestavi voznega parka v Sloveniji in nakupnih namerah so pomemben vir podatkov, ki prispevajo k celovitejši oceni potenciala avtomobilov na električni pogon pri doseganju okoljskih ciljev do leta 2030. Sestava voznega parka poleg izpustov CO2 med drugim določa obseg potniškega prometa, ki je pomemben kazalec pritiskov prometa na okolje.

Ključne ugotovitve analize v infografikah

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2019 kaže, da ima slaba polovica (49 %) anketiranih gospodinjstev v lasti en avtomobil, slaba tretjina (32 %) dva avtomobila in 9 % gospodinjstev tri ali več avtomobilov. Leta 2019 je delež gospodinjstev brez osebnega avtomobila znašal 9 %.

Število atvomobilov v slovenskih gospodinjstvih / Raziskava REUS 2019

Desetina (10%) gospodinjstev so na vprašanje »Kako verjetno bi se v vašem gospodinjstvu v naslednjih 12 mesecih odločili za nakup električnega vozila, če bi z enim polnjenjem lahko prevozili do 300 km?« odgovorila »zagotovo«, »zelo verjetno« ali »verjetno«.

Rezultat analize

V zadnjih 10 letih se je povečal delež gospodinjstev, ki načrtujejo nakup novega vozila na električni ali hibridni pogon. Dejansko povečanje novih vozil na električni ali hibridni pogon v obdobju 5 let pa znaša približno 4 odstotne točke, kar pomeni relativno majhen vpliv na negativne učinke, ki jih povzročajo gospodinjstva z osebnimi avtomobili na okolje.


Rajko Dolinšek