#12 blog 2020 / Kazalec okolja ARSO

Na deklarativni ravni smo Slovenci energetsko učinkoviti, v praksi pa še ne

Javnomnenjska Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije – REUS GOS 2019 kaže, da se deklarativni odnos do učinkovite rabe energije v slovenskih gospodinjstvih sicer pozitivno spreminja, vendar v vsakodnevnem ravnanju z energijo še vedno obstaja velik potencial za dejansko zmanjšanje njene porabe. 

V okviru Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2019 smo preverili, kaj slovenska gospodinjstva razumejo pod učinkovito rabo energije, kaj jih spodbuja k učinkovitemu ravnanju z energijo in v kolikšni meri smo energetsko učinkoviti v svojih domovih. Primerjali smo dejansko ravnanje z energijo v gospodinjstvih in njihova stališča o rabi energije in okolju.

Ključne ugotovitve analize v infografikah

Za slabe tri četrtine (72 %) anketiranih gospodinjstev, ki razmišljajo o učinkoviti rabi energije sta prihranek denarja in varovanje okolja enako pomembna.

72 % meni, da sta prihranek in okolje enako pomembna / Raziskava REUS

Segmentacija gospodinjstev kaže, da se glede dejanskega ravnanja z energijo več kot tri četrtine (77 %) slovenskih gospodinjstev uvršča v skupino ozaveščenih gospodinjstev.

Rezultat analize

Odnos dslovenskih gospodinjstvih do okolja in učinkovite rabe energije se pozitivno spreminja, čeprav razmerje med ekološko ozaveščenimi in neozaveščenimi gospodinjstvi v zadnjih letih stagnira. Kljub temu še vedno obstaja velik potencial za dejansko zmanjšanje porabe energije, ki ga je mogoče doseči s pomočjo razvoja okoljsko usmerjenega vedenja oz. pozitivnih navad v zvezi z rabo energije.

Rajko Dolinšek

Preverite kazalec okolja
Agencije RS za okolje (ARSO)