Program in prijava na predstavitev

Predstavitev rezultatov Raziskave REUS JSS 2020

Brez ukrepov učinkovite rabe energije cilji Zelenega dogovora niso uresničljivi. S tem zavedanjem smo pristopili izvedbi drugega vala Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije za javni in storitveni sektor.

Evropski zeleni dogovor je osredotočen na doseganje podnebne nevtralnosti, kar vključuje tudi naložbe v okolju prijazne tehnologije, uvajanje čistejših oblik zasebnega in javnega prevoza, dekarbonizacijo energetskega sektorja in povečanje energetske učinkovitosti stavb.

Informa Echo z raziskavo REUS zagotavlja zbiranje, analiziranje in komuniciranje statistično relevantnih podatkov na navedenih področjih. Raziskava REUS je temelj komunikacijskega Ekosistema učinkovitega ravnanja z energijo (EURE).

Video posnetki spletne predstavitve rezultatov Raziskave REUS JSS 2020 so dostopni na spodnji povezavi.