#01 blog 2009

Prvi val Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije za gospodinjstva – REUS GOS 2009

REUS je sindicirana raziskava.

Raziskavo REUS sooblikujejo pristopniki – to so podjetja oziroma institucije iz različnih dejavnosti, ki so zainteresirani, da na terenu dobijo dodatne informacije o URE v gospodinjstvih, ki jim predstavljajo dragocene smernice pri oblikovanju in izvajanju poslovnih načrtov. Pristopniki sodelujejo pri oblikovanju odprtega modula vprašalnika in delno sofinancirajo izvedbo raziskave. Ekskluzivni rezultati iz odprtega modula so pridobljeni na podlagi njihovih potreb in zahtev in so dostopni izključno naročniku – pristopniku. V prvem valu raziskave sta kot pristopnika sodelovala Holding slovenske elektrarne in Petrol.

Drugo ciljno skupino raziskave predstavljajo uporabniki, ki lahko odkupijo rezultate iz standardnega modula raziskave, ne morejo pa sooblikovati njene vsebine. To so proizvajalci, trgovci in distributerji energije, proizvajalci in trgovci izdelkov, ki za svoje delovanje potrebujejo energijo (od varčne sijalke do ogrevalnega sistema) ali vplivajo na rabo energije (stavbno pohištvo, izolacije, …) in drugi. Rezultati iz standardnega modula so na voljo za odkup vsem zainteresiranim. Za odkup rezultatov raziskave REUS 2009 so se doslej odločili Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Geoplin Plinovodi in Merkur.

Reprezentativnost podatkov raziskave REUS

Prvi val raziskave je bil opravljen na reprezentančnem vzorcu 1078 gospodinjstev.

Anketiranje je potekalo z obiskom na domu, anketirana populacija pa obsega posameznike od 15 do 65 let. Podatki, po katerih so izvedeni rezultati raziskave REUS, so uteženi in zato reprezentativni po naslednjih lastnostih: kombinacija spola in starosti (vir podatkov za populacijo: SURS, Register prebivalstva), izobrazba (vir podatkov za populacijo: popis prebivalstva 2002), kombinacija regije in velikosti naselja (vir podatkov za populacijo: SURS, Register prebivalstva), velikost gospodinjstva in dostop do interneta.

 • Predstavitev REUS 2029 / Raziskava REUS
 • Mag. Hinko Šolinc

  mag. Hinko Šolinc / Raziskava REUS
 • Rajko Dolinšek

  Rajko Dolinšek / Raziskava REUS

Foto: Branko Baćović

Poročila o prvem valu raziskave

Rezultati so podani v dveh poročilih. Prvo poročilo – Rezultati raziskave REUS 2009 – predstavlja dejanske rezultate, pridobljene na osnovi anketnega vprašalnika. Drugo poročilo – Analiza in razlaga rezultatov raziskave REUS 2009 – vsebuje komentarje na osnovi analize in prikaz medsebojnih razmerij posameznih vprašanj. Tako pripravljeni rezultati povečujejo uporabnost raziskave za vse, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s področjem rabe energije.

Reference izvajalcev projekta


POBUDNIK IN NOSILEC PROJEKTA – Informa Echo, agencija za integrirano komuniciranje je bila ustanovljena leta 1989. Usmerjena je na področje energetike in učinkovite rabe energije, ki jo obravnava kot družbeno odgovornost. URE namreč predstavlja najcenejši in najučinkovitejši način zmanjševanja porabe energije in izpustov emisij CO2, ki veljata za največja povzročitelja podnebnih sprememb. Dolgoletne izkušnje na različnih področjih komuniciranja so usmerile v iskanje novih (sinergijskih) modelov povezovanja družbenih in gospodarskih potreb in interesov. Poslanstvo agencije je osveščanje in povezovanje prizadevanj za učinkovito rabo energije in trajnostni razvoj.

Reference

 • Pobudnik in upravljalec Mreže družbeno-poslovne koristnosti Sinergij
 • Upravljalec kampanje »Energija si, bodi učinkovit« (www.energijasi.com)
 • Pobudnik in nosilec raziskave REUS
 • Prejemnik prve nagrade za družbeno odgovorno podjetje v Sloveniji – HORUS
 • Pregled referenc na www.informa-echo.si

PARTNER / IZVAJALEC – Valicon je ena vodilnih družb za trženjsko svetovanje na območju jugovzhodne Evrope. Na trgu so prisotni od leta 1996, sprva kot CATI, od leta 2007 pa kot Valicon. Temelji Valicon-a so v raziskovalni industriji, znanja in spretnosti pa segajo tudi v discipline trženja in poslovnega svetovanja. Valicon tako soustvarja novo področje trženjskega upravljanja – svetovanje na osnovi trženjskega raziskovanja. Valicon je specializiran za majhne trge, naročniku prilagojene rešitve, napredno metodologijo in poglobljen vpogled v naročnikovo področje delovanja. Neposredno je podjetje prisotno na štirih trgih (SLO, HR, BIH, SRB).

Reference

 • NRB 2002-2005, 2006-2009 (www.nrb.info/)
 • PGM (http:77www.pgmconsult.net7)
 • GemiusAudience (www.valicon.net/sl/gemius/predstavitev_gemius/)

PARTNER / STROKOVNI SVETOVALEC – Eco Consulting je eno vodilnih podjetij za svetovanje in analize na področju energetike in z njo povezano ekonomijo ter okoljem.

Ustanovljeno je bilo leta 2002. Njihovi najbolj značilni projekti na področju energije so lokalni energetski koncepti za občine, študije izvedljivosti in energetski pregledi objektov. S področja ekonomije izdelujejo strategije naložb za podjetja, ekonomske analize za projekte, investicijske programe, predinvesticijske zasnove, izdelujejo primerjave cen energentov in stroškov ogrevanja. Poslanstvo podjetja je usmerjeno v spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije in s tem v izpolnitev zahtev Kjotskega protokola, v poudarjanje pomena učinkovite rabe energije, v svetovanje lokalnim skupnostim, podjetjem in drugim institucijam, ki razvijajo pristop in filozofijo trajnostnega razvoja na področju energije.

Reference

 • Lokalni energetski koncept mestne občine Maribor- Evropsko tekmovanje v varčevanju z energijo Energy Trophy+ (http://www.energytrophy.org)
 • Pregled referenc www.eco-con.si

Okrogle mize REUS: 2015 / JSS 2013 2012 / 2011 / 2010 / 2009