• Predstavitev REUS 2010 / Raziskava REUS

#01 blog 2010

Predstavitev rezultatov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije REUS GOS 2010

1. septembra 2010 je bila na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani javna predstavitev rezultatov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije REUS 2010 katere pobudnik in investitor je agencija Informa Echo.

Predstavljeni so bili:

 • Primeri rezultatov iz vsakega od štirih vsebinskih področij:
  –   Ravnanje z energijo
  –   Stanje stavb, ogrevanje in hlajenje
  –   Električna energija
  –   Prevoz (dodan v tem letu)
 • Kazalniki energetske učinkovitosti v gospodinjstvih, ki na kratko povzemajo rezultate letošnje raziskave. Kazalniki so povzeti po strokovni interpretaciji rezultatov raziskave, ki je pripravljena v sodelovanju s Centrom za energetsko učinkovitost pri IJS.
 • Segmentacija gospodinjstev v 5 skupin glede na ravnanje z energijo in odnos do okolja (entuziasti, realisti, skeptiki, pasivni in neosveščeni)

Foto: Branko Baćović

Okrogla miza

Na okrogli mizi po predstavitvi so podelili svoje izkušnje sodelavci pri raziskavi REUS 2010 in predstavnik Ministrstva za gospodarstvo.

 • Andraž Zorko, Valicon
 • mag. Hinko Šolinc, Direktorat za energijo, Ministrstvo za gospodarstvo
 • dr. Marjana Zavrl Šijanec, Gradbeni inštitit ZRMK
 • mag. Meta Arh, Arhea
 • prof. dr. Peter Novak, Visoka šola za tehnologije in sisteme,
 • Rajko Dolinšek, Informa Echo
 • mag. Stane Merše, Center za energetsko učinkovitost IJS

Pokrovitelj predstavitve rezultatov raziskave REUS 2010 je Energetska zbornica Slovenije.

Okrogle mize REUS: 2015 / JSS 2013 2012 / 2011 / 2010 / 2009