#01 blog 2011

Predstavitev rezultatov tretjega vala Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS GOS 2011

26.9. so bili na GZS v Ljubljani predstavljeni rezultati tretjega vala Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2011. Letošnja raziskava vključuje primerjavo podatkov z lanskoletnimi, kar razkriva na katerih področjih so slovenska gospodinjstva bolj in na katerih manj učinkovita pri ravnanju z energijo.

Primeri rezultatov REUS 2011

1021 gospodinjstev po vsej Sloveniji je sodelovalo pri terenskem anketiranju, ki je potekalo od aprila do junija in s tem omogočilo vpogled v ravnanje z energijo. Rajko Dolinšek, direktor agencije Informa Echo je predstavil: primere rezultatov  REUS 2011 iz vsakega od štirih vsebinskih področij:

 • Ravnanje z energijo
 • Stanje stavb, ogrevanje in hlajenje
 • Električna energija
 • Prevoz 

Kontinuiteta raziskave REUS je omogočila prikazovanje trendov glede na stopnjo učinkovitosti v lanskem letu in glede vplivov na okolje. Zaznane spremembe pa je potrebno ustrezno interpretirati, saj nanje vpliva več različnih dejavnikov kot so informiranost in okoljska osveščenost, finančne zmožnosti, cene naprav in energentov, subvencije in zakonodaja.

Foto: Branko Baćović

Raziskava REUS se izvaja na pobudo in pod vodstvom agencije Informa Echo. Izvedba letošnjega vala je rezultat sodelovanja interdisciplinarnega tima vrhunskih strokovnjakov s področja komuniciranja, energetike, gradbeništva in raziskovanja. Sodelovali so:

 • Arhea,
 • Center za energetsko učinkovitost pri Inštitutu »Jožef Stefan«,
 • Gradbeni inštitut ZRMK,
 • Informa Echo,
 • Statistični urad RS in
 • Valicon  

Udeležene je pozdravil Marjan Eberlinc, Energetske zbornice Slovenije, ki je bila pokrovitelj predstavitve rezultatov raziskave REUS 2010. Ugovor pa je imel Mag. Janez Kopač, generalni direktor Direktorata za energijo, Ministrstvo za gospodarstvo,

Na okrogli mizi na temo »Pomen neodvisnega merjenja učinkovitosti rabe energije«, ki jo je vodil Prof. dr. Peter Novak so sodelovali:

 • Dr. Darja Piciga, Služba Vlade RS za podnebne spremembe
 • Mag. Djordje Žebeljan, Holding Slovenske elektrarne
 • Mag. Hinko Šolinc, Ministrstvo za gospodarstvo
 • Dr. Robert Jerončič, Ministrstvo za promet
 • Saša Galonja, Ministrstvo za okolje in prostor
 • Mag. Vesna Črnilogar, Eko sklad

Sodelovali pa so tudi člani strokovnega sveta REUS:

 • Dr. Marjana Zavrl Šijanec, Gradbeni inštitut ZRMK
 • Mojca Suvorov, SURS
 • Mag. Stane Merše, Center za energetsko učinkovitost IJS

In predstavnik Valicona

 • Andraž Zorko

Okrogle mize REUS: 2015 / JSS 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009