Sodelovanje v 8. valu Raziskave REUS za gospodinjstva / Raziskava REUS / Ilustracija: Branko Baćović

Blog #02 2022

Sodelovanje v 9. valu Raziskave REUS za gospodinjstva

Ob svetovnem dnevu varčevanja z energijo vas obveščamo, da bomo v tem letu ponovno izmerili, kako slovenska gospodinjstva ravnajo z energijo. V 8. valu Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS bomo anketirali 1.000 gospodinjstev po vsej Sloveniji.

V agenciji Informa Echo skupaj s partnerji CEU IJS, GI ZRMK, Ipsos in SURS pripravljamo 8. val Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS GOS 2022, ki bo usmerjen na gospodinjstva. Raziskava REUS GOS 2022 vključuje standardni modul, ki obsega 4 osnovna področja  (ogrevanje, hlajenje, električne naprave in mobilnost) in 17 podpodročij. V sodelovanju s strokovnjaki z različnih področij rabe energije smo izvedli temeljito revizijo anketnega vprašalnika iz leta 2019.

Sodelovanje v 8. valu Raziskave REUS za gospodinjstva / Raziskava REUS / Ilustracija: Branko Baćović

Vključevanje vprašanj v Raziskavo REUS GOS 2022

Ob standardnem modulu Raziskave REUS smo posameznim naročnikom iz javne uprave ali podjetij omogočili tudi, da v raziskavo vključijo svoja vprašanja. Vključitev vprašanj v naročniški modul Raziskave REUS GOS 2022 je možno do 21. marca 2022 prek agencije Informa Echo.

Uporabnost podatkov in časovnih vrst

Raziskava REUS je v zadnjih letih z novimi vidiki aplikativnosti podatkov in časovnih vrst dodatno pridobila na pomenu. Po naročilu MZI smo izdelali temeljito analizo rezultatov raziskave, ki služi kot podlaga za sistemski pristop k ozaveščanju in informiranju o URE in OVE. Za MOP ARSO smo doslej pripravili 8 okoljskih kazalcev o ravnanju z energijo. Raziskava REUS je postala temelj Ekosistema učinkovitega ravnanja z energijo – EURE.

Dostop do obstoječih poročil

Na prenovljeni spletni strani https://porocila.reus.si/ lahko najdete javno dostopna poročila Raziskave REUS za gospodinjstva ter za javni in storitveni sektor, ki so sistematično razvrščena v tri kategorije:

  •       Predstavitve rezultatov Raziskave REUS v infografikah
  •       Povzetki standardnih poročil Raziskave REUS in
  •       Naročniška poročila državne uprave

Sofinanciranje Raziskave REUS GOS 2022

S ciljem zagotovitve uporabe podatkov v javni upravi standardni del Raziskave REUS GOS 2022 sofinancira podjetje Borzen, ki izvaja gospodarsko javno službo operaterja trga z elektriko, vključno z informiranjem in ozaveščanjem o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije.

Sofinancer Raziskave REUS GOS 2022 je tudi Agencija Republike Slovenije za okolje v okviru Ministrstva za okolje in prostor, ki rezultate Raziskave REUS uporablja kot podlago za pripravo okoljskih kazalcev za ravnanje z energijo.

Vabljeni k sodelovanju.

Glavni sofinancer raziskave

Partnerji raziskave