#03 blog 2021

Velik potencial za povečanje energetske učinkovitosti v javnih organizacijah in podjetjih

V štirih od petih organizacij javnega in storitvenega sektorja v Sloveniji obstaja potencial za izboljšanje energetske učinkovitosti oz. zmanjšanje rabe energije.

Segmentacija odgovorov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije 2020 JSS za javni in storitveni sektor analizira deklarativni odnos organizacij do energetske učinkovitosti in okolja ter njihovo dejansko ravnanje z energijo. Rezultati analize kažejo, da se skoraj polovica organizacij javnega in storitvenega sektorja uvršča v segment nezainteresiranih (44 %), sledijo segmenti inertnih (17 %), pasivnih (17 %) in motiviranih (15 %). Najmanjši delež organizacij je v segmentu aktivnih (7 %).

To pomeni, da se tri od petih organizacij (39 %)  javnega in storitvenega sektorja uvrščajo v skupino ozaveščenih (aktivni, motivirani in inertni), dve od petih (61%) pa sodita v skupino neozaveščenih (pasivni in nezainteresirani).

Potencial za izboljšanje ozaveščenosti glede okolja in energetske učinkovitosti ter dejanskega uresničevanja energetske učinkovitosti v praksi obstaja v segmentih inertnih, pasivnih in nezainteresiranih organizacij. To pomeni, da v skoraj štirih od petih organizacijah (78 %) obstaja tudi potencial za izboljšanje energetske učinkovitosti oz. za zmanjšanje rabe energije v njihovih poslovnih prostorih.

Segmentacija glede na odnos d rabe energije

Infografika je primerna za tisk do širine 17 cm / © Informa Echo

Na spodnji povezavi boste našli gradiva za medije in celotno analizo.

Rajko Dolinšek

Glavni sofinancer
Raziskave REUS

Partnerji
Raziskave REUS