2019

Raziskava REUS za gospodinjstva

6.11.2019 na GZS v Ljubljani je bilo predstavljenih nekaj ključnih izsledkov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2019. Predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za okolje in prostor, Eko sklada in Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, ki so sodelovali v raziskavi so predstavili izsledke aktualnih vključenih vprašanj.

V letošnji raziskavi je sodelovalo 1.002 gospodinjstev po vsej Sloveniji.

2017

Raziskava REUS za gospodinjstva

Na GZS v Ljubljani je 17. 11. 2017 potekala predstavitev rezultatov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2017 v organizaciji agencije Informa Echo, družbe Borzen in Energetska zbornica Slovenije.

V letošnji raziskavi je sodelovalo 1015 gospodinjstev po vsej Sloveniji.

2015

Raziskava REUS za gospodinjstva
16. novembra je bila na GZS v Ljubljani predstavitev rezultatov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije REUS 2015 na kateri so sodelovali Danijel Levičar, generalni direktor Direktorata za energijo na MZI, Rajko Dolinšek, direktor Informa Echo, ki je pobudnik raziskave, Dr. Karlo Peršolja, direktor Borzena, ki je soinvestitor in naročnik raziskave za državno upravo, Niko Martinec, direktor EZS in Irena Setinšek direktorica Inštituta Mediana.

2013

Raziskava REUS za javni in storitveni sektor

Okrogla miza: “Energetska učinkovitost v javnem in storitvenem sektorju pod drobnogledom.”

21. 11. je bila na GZS, v Ljubljani organizirana predstavitev rezultatov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije v javnem in storitvenem sektorju – REUS JSS 2013. Rezultati so aktualno izhodišče za oceno stanja in načrtovanje ukrepov energetske učinkovitosti na strateški in operativni ravni, in okrogla miza »Poraba energije v javnem in storitvenem sektorju pod drobnogledom«

2012

Raziskava REUS za gospodinjstva
Okrogla miza: “Porabi manj – na temo, zmanjšanje porabe energije pri končnih porabnikih energije s poudarkom na prevozu in ogrevanju.”
4. val Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2012 razkriva, da postajamo varčnejši pri rabi energije v gospodinjstvih. Največji premik je narejen pri delitvi stroškov v večstanovanjskih stavbah. Na področju prevoza pa so glede na lansko leto predvsem rdeče številke.

2011

Raziskava REUS za gospodinjstva
26.9. so bili na GZS v Ljubljani predstavljeni rezultati tretjega vala Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2011. Letošnja raziskava vključuje primerjavo podatkov z lanskoletnimi, kar razkriva na katerih področjih so slovenska gospodinjstva bolj in na katerih manj učinkovita pri ravnanju z energijo.

2010

Raziskava REUS za gospodinjstva
Okrogla miza: “Aktualna tematika s področja učinkovite rabe energije.”

1. septembra 2010 je bila na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani javna predstavitev rezultatov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije REUS 2010 katere pobudnik in investitor je agencija Informa Echo.

Predstavljeni so bili:

Primeri rezultatov iz vsakega od štirih vsebinskih področij:
–   Ravnanje z energijo
–   Stanje stavb, ogrevanje in hlajenje
–   Električna energija
–   Prevoz (dodan v tem letu)

2009

Raziskava REUS za gospodinjstva
Okrogla miza: “V kakšni meri smo Slovenci učinkoviti pri rabi energije in uvajanju obnovljivih virov?”

V kakšni meri smo Slovenci učinkoviti pri rabi energije in uvajanju obnovljivih virov? Katerih virov energije se najpogosteje poslužujemo? Kakšne so vedenjske navade in pripravljenost za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije?

To je le nekaj vprašanj, na katera nudi odgovore Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije – REUS, katere pobudnik, nosilec in investitor je agencija Informa Echo.