#03 blog 2020 / Kazalec okolja ARSO

Minimalna potreba po energiji za gospodinjstva

Krizna situacija, ki jo je povzročil koronavirus, je pri mnogih spodbudila globlje razumevanje pomena osnovnih življenjskih pogojev, kot je oskrba z energijo. Zato je smiselno predvideti koliko električne energije je treba zagotoviti za normalno delovanje sodobne družine.

Minimalna potreba po energiji za eno gospodinjstvo / Raziskava REUS 2019

V Raziskavi energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2019 smo 1.002 anketiranih gospodinjstev povprašali katere električne naprave imajo v svojih gospodinjstvih in kako jih uporabljajo. Na podlagi odgovorov anketiranih gospodinjstev smo naredili  okvirni izračun minimalne potrebe po energiji, ki jo je treba zagotoviti slovenskim gospodinjstvom.

Ključne ugotovitve analize v infografikah

Okvirni izračun minimalne potrebe po energiji za osnovne električne naprave (brez gretja in hlajenja prostorov) za eno gospodinjstvo znaša v povprečju:

  • 1.472 kWh za enočlanska in dvočlanska gospodinjstva dvema članoma
  • 1.822 kWh za tričlanska in štiričlanska gospodinjstva
  • 2.272 kWh za gospodinjstva s pet ali več člani

Minimalna potreba po energiji za eno gospodinjstvo / Raziskava REUS 2019

Okvirni izračun za vsa slovenska gospodinjstva kaže da minimalna potreba po energiji (brez gretja in klimatizacije) znaša v povprečju:

  • 705 milijonov kWh (705 GWh) za enočlanska in dvočlanska gospodinjstva
  • 501 milijonov kWh (501 GWh) za tričlanska in štiričlanska gospodinjstva
  • 160 milijonov kWh (160 GWh) za gospodinjstva s 5 ali več člani

Minimalna potreba po energiji za eno gospodinjstvo / Raziskava REUS 2019

Rezultat analize

Izsledki Raziskave energetske učinkovitosti Slovenija – REUS 2019 kažejo, da je sodoben način življenja v gospodinjstvih zelo odvisen od električne energije. Približen izračun kaže, da minimalna potreba po električni energiji in stroški (brez gretja in klimatizacije) znašajo v povprečju 1.657 kWh oziroma 265 EUR za eno gospodinjstvo. 

Rajko Dolinšek / Raziskava REUSRajko Dolinšek

Preberite celotno analizo
povzeto po Raziskavi REUS

Preverite kazalec okolja
Agencije RS za okolje (ARSO)