#02 blog 2020 / Kazalec okolja ARSO

Potratne navade, ki se jim nismo pripravljeni odreči

Ob svetovnem dnevu varčevanja z energijo si oglejmo, katere potratne navade Slovenci prepoznavamo pri ravnanju z energijo, katerim smo se pripravljeni odreči in katerim ne.

V Raziskavi energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2019 smo vprašali katere potratne navade, povezane z rabo energije anketiranci prepoznavajo v svojem gospodinjstvu in katerim potratnim navadam, povezanim z rabo energije, bi se najlažje odrekli.

Prvo mesto med potratnimi navadami je osvojila prevelika odvisnost od osebnega avtomobila, čemur je pritrdilo 56 % anketiranih gospodinjstev. Tej sledijo druge potratne navade, kot so:

  • elektronske naprave (TV, računalnik, tiskalnik) so večinoma prižgane tudi, ko jih ne uporabljamo (43 %)
  • gospodinjske aparate vključujemo ne glede na višjo tarifo (34 %)
  • luči po navadi ne ugašamo četudi ni nikogar v prostoru (18 %)

Skoraj tri petine anketirancev (59 %) bi se najlažje odreklo nepotrebni razsvetljavi, kjer je ne potrebujejo. Udobju in fleksibilnosti, ki jo omogoča osebni avtomobil, bi se odrekla le slaba petina (18 %).

Rezultat analize

Izsledki Raziskave REUS kažejo na razkorak med zavedanjem in pripravljenostjo slovenskih gospodinjstev, da se odrečejo potratnim navadam. Razkorak je največji pri odvisnosti od osebnega avtomobila.

Rajko Dolinšek / Raziskava REUSRajko Dolinšek

Preberite celotno analizo
povzeto po Raziskavi REUS

Preverite kazalec okolja
Agencije RS za okolje (ARSO)