#01 blog 2020

Nagrada za energetskega inovatorja svetovnih razsežnosti agenciji Informa Echo

Prejemnica Nagrade za inovacije na področju tehnologije ozaveščanja o čisti energiji za leto 2019 in naziva najboljše agencije za spodbujanje energetske učinkovitosti v Sloveniji je agencija Informa Echo. Svetovni natečaj za energetske inovatorje v letu 2019 je organizirala britanska revija Corporate Vision Magazine.

Inovativnost in družbeno aktualnost platforme Informa Echo za spodbujanje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije je potrdila podelitev prestižne nagrade za inovacije na področju tehnologije ozaveščanja o čisti energiji za leto 2019 (Energy Innovator Award 2019) in naziv najboljše agencije za spodbujanje energetske učinkovitosti v Sloveniji. Svetovni natečaj za energetske inovatorje v letu 2019 je organizirala revija Corporate Vision Magazine.

Nagrada CV Magazine za energetskega inovatorja za Informa Echo

Platforma Informa Echo temelji na Raziskavi energetske učinkovitosti Slovenije – REUS, ki že od leta 2009 zagotavlja statistične podatke, časovnice in podatke o kazalnikih na področju ravnanja z energijo v javnem sektorju, gospodarstvu in gospodinjstvih. V letu 2013 je agencija razvila spletno aplikacijo www.porabimanj.si, namenjeno preverjanju prihrankov pri energiji, v letu 2018 pa je postavila tudi informativno spletno stran www.porabimanj.info. Raziskave trga, spletna orodja, komunikacijski kanali in intenzivno sodelovanje z mediji so temelji komunikacijskega sistema za spodbujanje učinkovitega ravnanja z energijo in ozaveščanja o podnebnih spremembah, ki z namenom ustvarjanja skupnih sinergij povezuje in združuje prizadevanja EU, države, gospodarstva in državljanov.

Agencija Informa Echo je za svoje dosežke že prejela številna priznanja tako v Sloveniji kot v tujini. Ob nagradi Energy Innovator Award je agencija najbolj ponosna na evropsko nagrado za družbeno odgovorno podjetniško prakso (European CSR Award), ki jo je prejela leta 2013.

Merila za podelitev nagrade

Strokovna žirija v CV Magazine je agencijo Informa Echo izbrala na podlagi obsežnih raziskav, predstavitev in celovite ocene. Upoštevala je izključno vsebino, kar pomeni, da so morali nagrajenci na zadevnem področju izkazati ustrezno raven strokovnega znanja, predanosti strankam prilagojenim storitvam in zadovoljstvu strank ter nenehno zavezanost odličnosti in inovacijam. Pri ocenjevanju je bilo največ pozornosti namenjene poglobljeni oceni znanja in spretnosti ter razpoložljivih storitev, žirija pa je upoštevala tudi ugled posameznega nominiranca na širšem trgu.

Rajko Dolinšek / Raziskava REUSRajko Dolinšek
direktor Informa Echo in vodja projekta REUS

Ostale nagrade:

2013

Evropska nagrada za družbeno odgovorno podjetniško prakso

2013

Slovenska nagrada za
najboljši promocijski projekt URE, OVE

2009

Prva slovenska nagrada za družbeno odgovornost / Horus