#13 blog 2019

Ustvarjaj pozitivne učinke v 2020

Raziskava REUS 2019 je med drugim pokazala, da je tri četrtine anketiranih na vprašanje »Kaj vam je prioritetno v življenju?« navedlo zdravje, a dve tretjini osebno zadovoljstvo.

V Informa Echo menimo, da so dobro zdravje in osebno zadovoljstvo rezultat pozitivne naravnanosti in učinkovitega usklajevanja energije misli, čustev in delovanja.

V novem letu vam želimo notranjo usklajenost, zdravje in osebno zadovoljstvo ob tem, da učinkovito ravnate z energijo in dobro gospodarite v vašem domu.