#04 blog 2020 / Kazalec okolja ARSO

Kaj gospodinjstva menijo o svoji porabi energije

Novi kazalec »Odnos javnosti do porabe energije v slovenskih gospodinjstvih« prikazuje pozitiven trend v oceni porabe energije v gospodinjstvih, obenem pa kaže tudi na velik potencial za zmanjšanje porabe energije v gospodinjstvih. 

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije – REUS za gospodinjstva kaže, da se je v obdobju med letom 2010 in letom 2019 povečalo število gospodinjstev, kjer je poraba energije nizka, ki so seznanjena z rabo energije v svojih domovih in ki razmišljajo, kako bi učinkoviteje rabili energijo. 

Ključne ugotovitve analize v infografikah

Izsledki Raziskave REUS kažejo tudi na velik potencial za nadaljnje zmanjševanje porabe energije v skoraj treh četrtinah (72%) slovenskih gospodinjste, ki so svojo porabo energije ocenila kot srednjo, visoko ali zelo visoko.

72% gospodinjstev svojo porabo energije ocenjuje kot srednjo, visoko ali zelo visoko

O učinkoviti rabi energije največ razmišljajo gospodinjstva z nizko ali zelo nizko porabo (86 %), sledijo pa gospodinjstva s srednjo (82 %) ali z visoko oz. zelo visoko porabo energije (80 %)

Delež godpodinjstev, ki razmišljajo o učinkoviti rabi energije / Raziskava REUS / Ilustracija: Branko Baćović

Rezultat analize

V 9-letnem obdobju (2010-2019) izvajanja Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS opažamo statistično značilne pozitivne spremembe, tako pri odnosu gospodinjstev do porabe energije kot pri njihovem razmišljanju o učinkoviti rabi energije.

Rajko Dolinšek / Raziskava REUSRajko Dolinšek

Preberite celotno analizo
povzeto po Raziskavi REUS

Preverite kazalec okolja
Agencije RS za okolje (ARSO)