#01 blog 2017

Raziskava REUS GOS 2017 je zaključena

Z raziskavo REUS 2017 je zaključeno šesto merjenje energetske učinkovitosti v slovenskih gospodinjstvih. Odgovori 1015 gospodinjstev na 214 vprašanj, vam omogočajo celovit vpogled v:

1 / Ravnanje z energijo

Simbol - REUS 2019 - Ravnanje z energijo

2 / Stanje stavb, gretje in hlajenje

Simbol - REUS 2019 - Stanje stavb

3 / Električne naprave

Admin notice for:

Simbol - REUS 2019 - Električne naprave

4 / Mobilnost

Simbol - REUS 2019 - Mobilnost

17. novembra bo javna predstavitev rezultatov

Ključni rezultati raziskave REUS 2017 bodo 17.11.2017 javno predstavljeni na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani. O programu in uri predstavitve vas bomo obvestili naknadno.

PRI IZVEDBI SO SODELOVALI

Raziskavo so izvedlipobudnik Informa Echo, in partnerji Center za energetsko učinkovitost pri Institutu Jožef Stefan, Gradbeni inštitut ZRMK, Statistični urad Republike Slovenije in Mediana.

Raziskavo REUS delno sofinancira družba Borzen, slovenski operater trga z elektriko in Trajnostna energija.

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije od leta 2009 sooblikuje smernice energetske prihodnosti Slovenije s tem, da omogoča celovit vpogled v dejansko stanje, trende, odnos in ravnanje z energijo ter stopnjo ozaveščenosti in pripravljenost na investiranje v ukrepe zmanjšanja porabe energije.

Rajko Dolinšek / Raziskava REUS
Rajko Dolinšek