#01 blog 2015

Največji potencial prihranka energije je v izolaciji energetsko neučinkovitih stavb – REUS GOS 2015

16. novembra je bila na GZS v Ljubljani predstavitev rezultatov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije REUS 2015 na kateri so sodelovali Danijel Levičar, generalni direktor Direktorata za energijo na MZI, Rajko Dolinšek, direktor Informa Echo, ki je pobudnik raziskave, Dr. Karlo Peršolja, direktor Borzena, ki je soinvestitor in naročnik raziskave za državno upravo, Niko Martinec, direktor EZS in Irena Setinšek direktorica Inštituta Mediana.

Raziskava REUS omogoča  celovit vpogled v dejansko stanje, odnos in ravnanje z energijo ter stopnjo osveščenosti in pripravljenost na investiranje v ukrepe zmanjšanja porabe energije. Anketiranih je bilo 1006 gospodinjstev po vsej Sloveniji. Rezultati raziskave REUS 2015 za ponudnike energije, storitev in opreme predstavljajo dragocene usmeritve za načrtovanje marketinško prodajnih aktivnosti. Za državno upravo pa predstavljajo podlago za odločanje in za oblikovanje ukrepov za spodbujanje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Aktualni rezultati za tržno usmerjena podjetja

Rezultati in analize raziskave REUS 2015 so vam lahko v dragoceno pomoč pri oblikovanju vaših poslovnih strategij. Del raziskave je namreč usmerjen v ugotavljanje katere ukrepe gospodinjstva načrtujejo v prihodnosti in koliko so v ta namen pripravljeni investirati. Rezultate s področja vaše dejavnosti in dodatne analize  lahko naročite v podjetju Informa Echo. Kontaktna oseba je Rajko Dolinšek, rajko.dolinsek(at)informa-echo.si, tel. 031 688 423.

Foto: Branko Baćović

Ključni premiki

Prihranek denarja in v enaki meri varovanje okolja sta glavna motiva za učinkovito ravnanje z energijo za skoraj dve tretjini gospodinjstev. Za večino ostalih gospodinjstev predstavlja glavni motiv predvsem prihranek denarja.

Letošnja raziskava REUS je pokazala premik v odnosu do učinkovite rabe energije, saj ni zaznala razkoraka med dejanskim in deklarativnim odnosom, ki je bil močno opazen v prejšnjih raziskavah.

Največji potencial prihranka energije je v izolaciji energetsko neučinkovitih stavb, ki v Sloveniji prevladujejo. Se pa situacija popravlja še posebej v večstanovanjskih stavbah. Optimističen pa je tudi pogled v prihodnost.

Pri ogrevanju in pripravi tople vode prevladujejo energetsko neučinkoviti sistemi. Glavna vira energije sta še vedno les in kurilno olje. V večini stanovanj je v času ogrevalne sezone temperatura enaka priporočeni. Bolj pogosta je tudi raba termostatskih ventilov, brez regulacije ogrevalnega sistema pa je manj kot petina stanovanj. Manj spodbudno je obnašanje pri prezračevanju, zlasti glede zapiranja radiatorskih ventilov med prezračevanjem.

Število gospodinjstev s klimatsko napravo je narasel za skoraj deset odstotkov.

V gospodinjstvih so še vedno veliki potenciali za  zmanjšanje porabe električne energije. Več kot polovica sijalk oz. žarnic je energetsko učinkovitih. Pri tem se povečal delež LED sijalk. Perilo pri maksimalni temperaturi še vedno pere več kot četrtina, električne kuhalne plošče predčasno ne ugaša skoraj polovica, več kot petina  pa jih ima v hladilniku nastavljeno temperaturo nižjo od priporočene.

Za dnevne prevoze gospodinjstva daleč najpogosteje uporabljajo avtomobil, ki je najmanj učinkovito prevozno sredstvo pri tem pa ni opaziti statistično značilnega trenda zmanjšanja uporabe. Verjetnost nakupa električne avtomobila se je glede raziskavo REUS 2012 povečala iz 6 % na 9 %.

Izvedba raziskave

Pri načrtovanju in izvedbi raziskave REUS 2015 so sodelovali še Center za energetsko učinkovitost IJS, gradbeni inštitut ZRMK, Statistični urad Republike Slovenije – SURS ter Inštitut Mediana, ki se je konzorciju REUS pridružil v tem letu. V Strokovnem svetu programa REUS pa sodelujejo vodilni strokovnjaki iz različnih področij povezanih z rabo energije.

Okrogle mize REUS: 2015 / JSS 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009