#02 blog 2017

Preko e-novic do rezultatov REUS v infografikah

Spodbujanje učinkovite rabe energije je namen Raziskave REUS zato se bomo potrudili, da rezultati letošnje raziskave na domiseln način pritegnejo čim več ljudi in jih spodbudijo k učinkovitejšemu ravnanju in varčevanju z energijo.

V sodelovanju s partnerji smo v Informa Echo razvili kar nekaj zanimivih novosti, ki vam jih bomo odkrivali postopoma. V blogu na novi spletni strani www.reus.si bomo periodično objavljali ključne rezultate raziskave REUS v slikah. Da boste med prvimi, ki jih boste prejeli vas vabimo, da se prijavite na e-novice. Ključni rezultati objavljeni v intervalih bodo podani v domiselnih infografikah. Prvo infografiko s komentarjem v kolikšni meri so gospodinjstva energetsko učinkovita boste prejeli v nekaj dneh.

Rajko Dolinšek / Raziskava REUSRajko Dolinšek