Blog #04 2022

Slovenski projekt Ekosistem EURE sprejet kot primer dobre prakse za EU

Evropska agencija za okolje EEA, je v okviru evropskega projekta »Behavioural factors influencing energy efficiency investment in residential buildings« uvrstila slovenski projekt “Ekosistem učinkovitega ravnanja z energijo EURE” v sam vrh projektov dobre prakse, namenjenih spodbujanju učinkovitega ravnanja z energijo.

Evropski projekt »Behavioural factors influencing energy efficiency investment in residential buildings« (Vedenjski dejavniki, ki vplivajo na naložbe v energetsko učinkovitost stanovanjskih stavb) je namenjen spodbujanju učinkovitega ravnanja z energijo in njegovemu vključevanju v politike posameznih držav članic. Pri projektu sodelujejo strokovnjaki in oblikovalci politik iz večine držav članic. V Sloveniji sta se v omenjeni projekt vključila MOP ARSO in agencija Informa Echo, ki v sodelovanju z državno upravo razvija Ekosistem učinkovitega ravnanja z energijo EURE. Cilj evropskega projekta je pripraviti usmeritve na ravni EU, ki bi prispevale k oblikovanju učinkovitih politik na področju spodbujanja učinkovitega ravnanja z energijo in zmanjšanju vzrokov podnebnih sprememb.

V sklopu projekta, ki poteka po fazah in vključuje različne aktivnosti, je vsaka od sodelujočih držav pripravila predstavitve na treh področjih:

  • Predstavitev razvoja obstoječe politike energetske učinkovitosti.
  • Predstavitev primerov inovativnih projektov in politik, ki vključujejo vedenjske vpoglede v prenovo stanovanjskih stavb.
  • Kako naj bi se v prihodnje razvijala energetska politika oz. kakšno vlogo imajo pri tem vedenjski vpogledi.

Na spletnem seminarju dne 4.10. 2022 je vodja projekta Matteo Caspani predstavil slovensko pobudo »Ekosistem EURE« kot vzorčni primer dobre prakse. Pri tem je izpostavil, da gre za celovit komunikacijski sistem, ki spodbuja učinkovito ravnanje z energijo in temelji na statističnih podatkih kontinuirane Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije REUS. Omenil je tudi, da se Ekosistem EURE v Sloveniji izvaja že 15 let.Projektna naloga bo zaključena v novembru, ko bo Evropska agencija za okolje (EEA) v sodelovanju z danskim inštitutom Ramboll na podlagi pridobljenih pogledov in dobrih praks pripravila usmeritve za intenzivnejše vključevanje učinkovitega ravnanja z energijo v okoljske, podnebne in energetske politike držav članic EU.