#01 blog 2018

O katerih spremembah pri ogrevanju razmišljajo slovenska gospodinjstva

Gospodinjstva v enodružinskih hišah so bolj zainteresirana za spremembo ali dopolnitev načina gretja od gospodinjstev v večstanovanjskih stavbah.

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije – REUS GOS 2017 da dobra petina slovenskih gospodinjstev razmišlja o prehodu na drugačen način ogrevanja ali dopolnitvi obstoječega načina ogrevanja prostorov.

Gospodinjstva, ki razmišljajo o prehodu na drugačen načina ogrevanja oz. o dopolnitvi obstoječega načina ogrevanja, so kot glavni razlog navedla znižanje stroškov gretja (41%). Uporaba okolju prijaznejšega načina gretja (17%) je na drugem mestu. Slede bolj varčen način gretja (15%), dotrajanost obstoječega načina ogrevanja (12%), enostavnejše ogrevanje (10 %) in dopolnilno ogrevanje za prehodno obdobje (4%).

Razlogi za menjavo ali dopolnitev gretja / Znižanje stroškov gretja / Raziskava REUS / Infografika: Branko Baćović

Rajko Dolinšek / Raziskava REUSRajko Dolinšek

Preberite celotno analizo
povzeto po Raziskavi REUS