Pod katerimi pogoji bi uporabljali javni potniški prevoz (JPP)? / Razisikava REUSInforma Echo

Pogoji, pod katerimi bi uporabljali javni potniški prevoz (JPP)

Preverili smo pod katerimi pogoji bi gospodinjstva povečala uporabo javnega potniškega prevoza in kateri so ključni dejavniki pri izbiri prevoza.
Kako Slovenci uporabljamo javni potniški prevoz / Raziskava REUSInforma Echo

Kako Slovenci uporabljamo javni potniški prevoz

V kolikšni meri in s kakšnim namenom Slovenci uporabljamo javni potniški prevoz. Kaj se je spremenilo v zadnjih desetih letih.

Velik potencial za povečanje energetske učinkovitosti v javnih organizacijah in podjetjih

V štirih od petih organizacij javnega in storitvenega sektorja obstaja velik potencial energetske učinkovitosti.

Predstavitev rezultatov Raziskave REUS JSS 2020

Drugi val Raziskave REUS JSS 2020 za javni in storitveni sektor je izveden po 7 letih. Sodelovalo je 430 javnih ustanov in podjetij.

Raziskava REUS JSS 2020 je zaključena

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije – REUS JSS 2020 za javni in storitveni sektor omogoča spremljanje usklajenosti s smernicami EU.

Deklarativno smo energetsko učinkoviti, v praksi pa še ne

V vsakodnevnem ravnanju z energijo v slovenskih gospodinjstvih še vedno obstaja velik potencial za dejansko zmanjšanje njene porabe.

Avtomobili na električni in hibridni pogon

Rezultati raziskave REUS GOS 2019 kažejo, da se je v desetih letih povečal delež gospodinjstev, ki načrtujejo nakup vozila na električni ali hibridni pogon.

Poraba goriva v prometu v Sloveniji

Delež osebnih avtomobilov na fosilna goriva se v desetih letih ni bistveno spremenil. Od tistih gospodinjstev, ki razmišljajo o nakupu novega avtomobila na alternativni pogon, se na koncu velika večina še vedno odloči za dizel ali bencin.

Izbira prevoza pri Slovencih

Za večino gospodinjstev je osebni avtomobil najpogostejša izbira prevoza ne glede na cilj poti in razdaljo do cilja.