#06 blog 2017

Predstavitev rezultatov raziskave REUS GOS 2017

Na GZS v Ljubljani je 17. 11. 2017 potekala predstavitev rezultatov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2017 v organizaciji agencije Informa Echo, družbe Borzen in Energetska zbornica Slovenije.

V letošnji raziskavi je sodelovalo 1015 gospodinjstev po vsej Sloveniji.

Prisotne je nagovoril Uroš Habjan, vodja sektorja za nizkoogljično družbo na Direktoratu za energijo, MZI. Aktivnosti družbe Borzen, operaterja trga z elektriko, med katere sodi tudi sofinanciranje raziskave REUS 2017 in distribucija rezultatov v državni upravi je predstavil mag. Borut Rajer, direktor energetskega področja.

Rajko Dolinšek / Foto: Branko Baćović

Rajko Dolinšek / Informa Echo
Foto: Branko Baćović

Uroš Habijan / MZI
Foto: Branko Baćović

Borut Rajer / Foto: Branko Baćović

Borut Rajer / Borzen
Foto: Branko Baćović

Kaj se je spremenilo od 2015

Predstavljeni so bili predvsem rezultati na ključnih področjih rabe energije, kjer so bile zaznane večje spremembe glede na predhodno merjenje v letu 2015. Rajko Dolinšek, direktor agencije Informa Echo, ki je pobudnik in vodilni partner projekta REUS, je med drugim poudaril, da so pozitivne spremembe ugotovljene pri ravnanju in zanimanju za informacije o učinkovit rabi energije in pri izboljšanju toplotne zaščite bivalnih enot. Pri uporabi osebnih avtomobilov pa se je situacija v zadnjih dveh letih še poslabšala. Povečalo se je število osebnih avtomobilov in število prevoženih kilometrov. Več voznikov kot doslej pa razmišlja o nakupu električnega avtomobila.

91-odstotkov-gospodinjstev-razmislja-o-URE / Raziskava REUS / Ilustracija: Branko Baćović

Ali ste vedeli?

Kaj se je spremenilo na področju ravnanja z energijo:

91%

GOSPODINJSTEV RAZMIŠLJA O URE

91% gospodinjstev razmišlja o učinkoviti rabi energije kar je za 8 odstotnih točk več kot v letu 2015.

90%

GOSPODINJSTEV ZANIMAJO INFO O URE

90% gospodinjstev zanimajo informacije o učinkoviti rabi energije. Od 2015 se je število povečalo za 13 odstotnih točk.

94%

GOSPODINJSTEV IŠČE NA SPLETU

94% gospodinjstev išče informacije o URE na spletu, kar je za 11 odstotnih točk več kot pred dvemi leti.

Kaj se je spremenilo pri ogrevanju in glede izolacije stanovanjskih stavb:

8%

DRVA

Drva kot glavni vir ogrevanja so se v dveh letih zmanjšala za 8% vendar so še vedno na prvem mestu.

4%

DALJINSKA TOPLOTA

Daljinska toplota se je povečala za 4%.

3%

VSEH STANOVANJSKIH ENOT

Od 2015 se je število izoliranih stanovanjskih enot povečalo za 3%

9%

IZOLACIJA BLOKOV

Med večstanovanjskimi stavbami pa je zabeleženo 9% povečanje.

Kaj se je spremenilo pri rabi električne energije:

16%

OBRAČUN PO DEJANSKI PORABI

Obračunavanje elekrtike po dejanski porabi se je povečalo za 16%.

UČINKOVITI GOSPODINJSKI APARATI

Od leta 2010 se konstantno povečuje število energetsko učinkovitih gospodinjskih aparatov. Izjema so kuhališča.

Kakšne so spremembe na področju uporabe osebnih avtomobilov:

GOSPODINJSTVA Z 2 ALI VEČ AVTOMOBILOV

V dveh letih se je povečalo število gospodinjstev, ki imajo 2, 3 ali več avtomobilov.

6%

ZANIMA NAKUP EL. AVTOMOBILA

Število potencialnih kupcev električnega avtomobila se je povečalo za 6%.

Mnenja strokovnjakov

V zadnjem delu predstavitve rezultatov raziskave REUS 2017 so svoje poglede na stanje energetske učinkovitosti in možnosti za izboljšave predstavili strokovnjaki iz državne uprave in vodilnih inštitucij.

Mag. Erik Potočar iz Direktorata za energijo pri MZI je povedal, da raziskava REUS omogoča spremljanje in nadgrajevanje ukrepov energetske učinkovitosti saj je za doseganje boljših rezultatov ključnega pomena ciljno usmerjanje predpisanih ukrepov.

Dr. Marjana Šijanec Zavrl, vodja centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo pri Gradbenem inštitutu ZRMK je poudarila pomen celovite energetske prenove stavbnega fonda.

Mag. Mojca Vendramin, vodja Sektorja za promocijo, informiranje in razvoj v Eko skladu je omenila, da se celotna poraba energije kljub pozitivnim rezultatom na posameznih področjih še vedno povečuje in da bo za doseganje energetskih ciljev do leta 2020 potrebno bistveno povečanje kapacitet in aktivnosti, ki bodo omogočile doseganje zastavljenih ciljev.

Erik Potočar: Foto: Branko Baćović

Erik Potočar / MZI
Foto: Branko Baćović

Marijana Šijanec Zavrl: Foto: Branko Baćović

Marijana Šijanec Zavrl / ZRMK
Foto: Branko Baćović

Mojca Vendramin / Foto: Branko Baćović

Mojca Vandramin / Eko sklad
Foto: Branko Baćović

Novosti pri obveščanju o rezultatih

V okviru priprav na deseto obletnico vzpostavitve Raziskave REUS, ki se prične v naslednjem letu, so v Informa Echo pripravili inovativen koncept obveščanja o rezultatih raziskave REUS, ki ga je prisotnim predstavil direktor Rajko Dolinšek. Na novi spletni strani www.reus.si bodo v blogu objavljali tematske članke o učinkoviti rabi energije, ki bodo vključevali rezultate raziskave REUS, okvirne izračune prihrankov narejene na spletnem svetovalcu www.porabimanj.si in informacije pridobljene na prodajnih mestih. Članki bodo dopolnjeni z domiselnimi infografikami, ki sporočajo ključne spremembe pri rabi energije na način, ki bo pritegnil tudi končne porabnike energije. Vsi materiali se lahko objavljajo ob navedbi vira.

Prijavite se na e-novice raziskave REUS

Vse, ki želite aktivno spremljati razvoj energetske učinkovitosti vabimo, da se prijavite na novice REUS na www.reus.si/prijava/ kjer boste med drugim imeli brezplačen dostop do izbranega dela rezultatov vseh dosedanjih raziskav REUS.

Partnerji pri projektu REUS

Pri raziskavi REUS 2017 so povezali znanja in sposobnosti:

  • Informa Echo / agencija za integrirano komuniciranje na področju učinkovite rabe energije
  • CEU IJS / Center za energetsko učinkovitost pri Inštitutu Jožef Stefan
  • Gradbeni inštitut ZRMK
  • Mediana / tržno raziskovanje in svetovanje
  • SURS / Statistični urad Republike Slovenije

Rajko Dolinšek / Raziskava REUSRajko Dolinšek