REUS GOS 2017 / #03 / Uvod

Kako se grejejo slovenska gospodinjstva

Glavni vir ogrevanja za več kot polovico slovenskih gospodinjstev je biomasa, tekoče gorivo in daljinska toplota.

Slaba četrtina gospodinjstev se greje z drvmi kljub temu, da se je število teh v zadnjih dveh letih zmanjšalo. Sprememba je pozitivna predvsem iz vidika izboljšanja kakovosti zraka. Zmanjšanje porabe drv je spodbudil odlok o onesnaženosti zraka v mestnih občinah in subvencije Eko sklada za zamenjavo kotlov na trda goriva.

Raziskava REUS 2017 kaže da glavni vir ogrevanja, ki ga uporablja 23 odstotkov gospodinjstev še vedno ostajajo drva. Sledijo kurilno olje (19%), daljinska toplota (16 %). zemeljski plin (9 %), energija okolja (6 %) in električno energijo (5 %).

Glavni vir energije za gretje / Raziskava REUS 2017 / Risba: Branko Baćović

Rajko Dolinšek - Informa Echo / Raziskava REUS
Rajko Dolinšek

Preberite celotno analizo
povzeto po Raziskavi REUS