#02 blog 2019

Kaj Slovencem pomeni »učinkovita raba energije«

5. marec je svetovni dan varčevanja z energijo, ki je namenjen osveščanju o potrebi po zmanjšanju porabe energije z racionalnim in trajnostnim pristopom.

V sedmem valu Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2017 smo 1015 slovenskih gospodinjstev vprašali, če kdaj razmišljajo o učinkoviti rabi energije in kaj razumejo pod tem pojmom.

Rezultati raziskave REUS 2017 kažejo, da velika večina (91%) razmišlja o učinkoviti rabi energije.

Ob pojmu »učinkovita raba energije« slaba polovica slovenskih gospodinjstev (42 %) pomisli na »varčevanje z energijo« oz. se strinja s trditvijo »Energije ne trošimo po nepotrebnem, ampak le, ko je to nujno potrebno.«

Potratne navade, ki se jim nismo pripravljeni odreči / Raziskava REUS

Rajko Dolinšek / Raziskava REUSRajko Dolinšek