#01 blog 2019

Kako Slovenci prezračujemo v kurilni sezoni

V času kurilne sezone s pravilnim prezračevanjem prostorov vzdržujemo kakovosten zrak pri ugodni temperaturi. Večina gospodinjstev prostore prezračuje z odpiranjem oken in vrat.

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2017 je pokazala, da od 1.015 anketiranih gospodinjstev velika večina (97 %) prostore še vedno prezračuje na naraven način z odpiranjem oken in vrat. Gospodinjstva, ki prezračujejo na naraven način smo vprašali koliko časa imajo v zimskem času odprta okna pri prezračevanju.  

Primerljivo z letom 2015 je pri trajanju prezračevanja opažen pozitiven trend: statistično značilno je narasel delež tistih, ki imajo pri posameznem odpiranju oken le-ta v povprečju odprta do 5 minut (2017: 37 %; 2015: 25 %) in značilno padel delež tistih, ki imajo okna odprta med 5 in 10 minut (2017: 44 %; 2015: 50 %) ali več kot 10 minut (2017: 17 %; 2015: 24 %).

Kako Slovenci prezračujemo / Raziskava REUS

Rajko Dolinšek / Raziskava REUSRajko Dolinšek