#07 blog 2019 / Glavni sofinancer raziskave REUS 2019 je Borzen / Trajnostna energija

Predstavitev rezultatov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije
– REUS GOS 2019

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2019 za gospodinjstva je zaključena.

Rezultati raziskave REUS GOS 2019 bodo predstavljeni 6. novembra 2019 na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani.

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2019 je sedmi val raziskave rabe energije v gospodinjstvih. Omogoča nov vir podatkov o energetski učinkovitosti slovenskih gospodinjstev in vpogled v njihov odnos, ravnanje, stanje stavb in naprav ter v namere po uvajanju ukrepov.

Na javni predstavitvi rezultatov raziskave REUS 2019, ki bo 6.11.2019 ob 10:00 uri na Gospodarski zbornici Slovenije v dvorani C, bomo predstavili novosti in ključne izsledke letošnje raziskave.

V raziskavo REUS 2019 so vključena nova aktualna področja kot je fotovoltaika in skoraj nič energijske stavbe. Dodatno je raziskava osredotočena na pripravljenost gospodinjstev na spreminjanje potratnih navad in na pripravljenost sprejemanja alternativnih oblik mobilnosti.

Rezultati raziskave REUS 2019 / Raziskava REUS

Letošnjo raziskavo REUS je med drugim obeležilo aktivno sodelovanje javne uprave, saj vprašanja vključena v individualni modul predstavljajo aktualne izzive na področju rabe energije s katerimi se Slovenija sooča. V individualnem modulu letošnje raziskave REUS sta sodelovali dve resorni ministrstvi (MZI in MOP), izvajalci javnih služb Agencija za energijo, Eko sklad, GURS in sistemski operater distribucijskega omrežja SODO. Na predstavitvi 6.11. bodo predstavljeni tudi ključni izsledki vprašanj vključenih v individualni modul.

Ob 10. obletnici izvajanja raziskave nas veseli ugotovitev, da raziskava REUS pridobiva na pomenu, saj zastavljenih energetskih in okoljskih ciljev ne bomo dosegli brez zanesljivih, statistično relevantnih podatkov in aktivnega sodelovanja porabnikov energije, kar pomeni, da so pred vsemi nami veliki izzivi.

Raziskavo REUS 2019 je omogočila agencija Informa Echo in partnerji CEU IJS, GI ZRMK, SURS in Ipsos. Glavni sofinancer raziskave REUS 2019 je podjetje Borzen / Trajnostna energija.

Rajko Dolinšek / Raziskava REUSRajko Dolinšek