Blog #01/2019

Predstavitev rezultatov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije
– REUS 2019

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2019 za gospodinjstva je zaključena.

Rezultati raziskave REUS 2019 bodo predstavljeni 6. novembra 2019 na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani.

Predstavitev rezultatov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije - REUS 2019

Glavni sofinancer raziskave REUS 2019 je Borzen / Trajnostna energija