Predstavitev rezultatov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije
– REUS GOS 2019

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije – REUS 2019 za gospodinjstva je zaključena.

Rezultati raziskave REUS GOS 2019 bodo predstavljeni 6. novembra 2019 na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani.

Predstavitev rezultatov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije - REUS 2019 / Raziskava REUS / Ilustracija: Branko Baćović

Glavni sofinancer raziskave REUS 2019 je Borzen / Trajnostna energija