#06 blog 2019

Spreminjam svet – od besed k eko dejanjem

»Ti si del zgodbe, ki je polna izzivov. Ti si del zgodbe, ki premaguje ovire in najde rešitev za vsako potrebo. Zgodbe, ki se dogaja zdaj, ob tem pa širi pogled v jutrišnji dan in še mnogo dlje.«

Tako se začne zgodba na zadnji strani brošure z naslovom Spreminjam svet, ki jo je izdal Eko sklad. Naslovu sledi poziv »Od besed k eko dejanjem.«

Z brošuro je Eko sklad obeležil 25 obletnico delovanja. Agencija Informa Echo pa z njo obeležuje 10. obletnico neodvisne Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije – REUS, s katero že zadnjih deset let meri dosežke na ključnih področjih rabe energije v Sloveniji. Brošura na domiseln način prikazuje, kaj smo v zadnjem desetletju dosegli v Sloveniji na področju spodbujanja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije in za koliko smo zmanjšali izpuste CO2.

V zadnjem desetletju je Eko sklad omogočil sofinanciranje skoraj 110.000 okoljskih naložb z nepovratnimi sredstvi v višini 258 mio EUR in dodelil 10.247 posojil v skupnem znesku 276 mio EUR.

Rezultati raziskave REUS 2017, ki jo je sofinanciralo podjetje Borzen / Trajnostna energija, so podani v infografikah. Brošura prikazuje tudi trende sprememb od leta 2010, katerih spremljanje omogoča kontinuirana narava raziskave, V brošuri so prikazani tudi zneski spodbud, trendi in doseženi rezultati na naslednjih področjih:

  • Odnos do rabe energije in okolja
  • Toplotna zaščita stavb
  • Glavni viri energije za ogrevanje
  • Kakovost oken
  • Samooskrba in učinkovita raba električne energije
  • Okolju prijazna mobilnost

V njej je predstavljena tudi svetovalna mreža ENSVET v okviru katere so med leti 2011 in 2018 izvedli kar 56.171 energetskih svetovanj.

»Ti si del te zgodbe.
Saj to je zgodba o dobrem gospodarju, ki svoj navdih in modrost prenaša v svoj dom. To je zgodba o tebi in o vseh, ki živimo na modrem planetu.
Zgodba, ki počasi a vztrajno spreminja svet na bolje.«

Olivera Baćović Dolinšek

Sofinanciranje

Raziskava REUS 2017, katere glavni sofinancer je podjetje Borzen / Trajnostna energija, predstavlja sedmi val Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije, ki jo izvaja Informa Echo v sodelovanju s partnerji od 2009.

Svetovanje

Svetovalna mreža ENSVET, ki deluje pod okriljem Eko Sklada, vam omogoča brezplačno svetovanje. Vam najbližjo svetovalno pisarno, najdete na spletni strani www.ekosklad.si ali pa pokličite na brezplačno tel. številki 080 1669.

Rajko Dolinšek / Raziskava REUS

Rajko Dolinšek