#01 blog 2013

Prvi val Raziskave REUS v javnem in storitvenem sektorju – REUS JSS 2013

21. 11. je bila na GZS, v Ljubljani organizirana predstavitev rezultatov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije v javnem in storitvenem sektorju – REUS JSS 2013. Rezultati so aktualno izhodišče za oceno stanja in načrtovanje ukrepov energetske učinkovitosti na strateški in operativni ravni, in okrogla miza »Poraba energije v javnem in storitvenem sektorju pod drobnogledom«

Z Raziskavo energetske učinkovitosti Slovenije REUS nam je v preteklih letih uspelo vzpostaviti kontinuiran način merjenja sprememb na področju gospodinjstev. V letu 2013 pa smo raziskavo prvič usmerili v javni in storitveni sektor in tako naročnikom omogočili pregled sprememb pri ravnanju z energijo.

Zaradi obvladovanja kompleksnosti javnega in storitvenega sektorja smo se odločili, da se v prvem letu osredotočimo na področja, ki skupaj predstavljajo večinski delež porabe energije (cca. 85 %):

  • Stavbe javne uprave, druge upravne in pisarniške stavbe
  • Trgovine
  • Hotele, gostinske stavbe
  • Šole

Vključite svoja vprašanja

Ob naročilu osnovnih rezultatov raziskave REUS JSS 2013 je možno sodelovati tudi v individualnem modulu, ki omogoča vključevanje dodatnih vprašanj. Odgovore na vprašanja, vključena v individualni modul, prejme samo naročnik. Vprašanja  je možno vključiti pred začetkom novega vala raziskave.

PDF / Ponudba / REUS 2013

Foto: Branko Baćović

Prva kontinuirana raziskava energetske učinkovitosti v Sloveniji

V letu 2009 se je začela v Sloveniji izvajati kontinuirana Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije REUS. Raziskava, ki se izvaja terensko na nacionalnem reprezentančnem vzorcu, je v prvi fazi vzpostavljena z namenom omogočiti podroben vpogled v ravnanje z energijo v slovenskih gospodinjstvih.

Raziskava REUS je osredotočena na odnos in ravnanje z energijo, pripravljenost na investiranje, stanje stavb in naprav ter porabo energije v gospodinjstvih.

Osnovna vsebinska področja

  • Ravnanje z energijo
  • Stanje stavb, ogrevanje in hlajenje
  • Električna energija
  • Prevoz

Raziskava REUS s kontinuiranim spremljanjem in poročanjem prispeva k dvigovanju zavedanja in spodbujanju učinkovitejšega ravnanja z energijo.

Komu je namenjena

Raziskava je namenjena javni upravi, ponudnikom in dobaviteljem energije, proizvajalcem in trgovcem trošil – proizvodov, ki za svoje delovanje potrebujejo energijo, ter vsem, ki so neposredno ali posredno povezani z rabo energije v gospodinjstvih.

Spremljanje trendov

Kontinuirano izvajanje raziskave REUS v gospodinjstvih in vprašalnik v katerem se vprašanja ne spreminjajo omogočata prikazovanje sprememb oz. trendov od preteklega merjenja na ravni vsakega podatka prikazanega v poročilu. Pri vsakem vprašanju je prikazan tudi okoljski trend, ki prikazuje ali je sprememba za okolje pozitivna ali negativna. Vpogled v spremembe, ki so nastale od predhodnega merjenja za naročnike predstavlja dodatno uporabno vrednost raziskavi REUS.

Kako do rezultatov

Rezultate raziskave REUS za tekoče leto ali za pretekla leta lahko naročite pri agenciji Informa Echo. Naročniki prejmejo ob standardnem poročilu tudi 8 RESNIC o rabi energije – strokovno interpretacijo raziskave REUS, ki jo pripravi Inštitut »Jožef Stefan« – Center za energetsko učinkovitost. V priloženih dokumentih je okvirna ponudba za rezultate raziskave REUS ali za posamezno od štirih vsebinskih področij. Člani mreže Sinergija imajo pri naročilu 10% popust.

Izvajalci raziskave

Pobudnik, nosilec in investitor raziskave REUS je agencija Informa Echo, ki poleg programa REUS izvaja tudi kampanjo »Energija si, bodi učinkovit«, katere pobudnik je Skupina HSE in upravlja z Mrežo poslovno-družbene koristnosti Sinergija.

Raziskavo REUS izvaja konzorcij podjetij in ustanov s področja energetike, gradbeništva, raziskovalne stroke in komuniciranja. Člani konzorcija so:

Okrogle mize REUS: 2015JSS 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009